01-08-1998 Column 1: Headhunters

Wat is een headhunter en waarom is een headhunter nuttig? Een vraag, waarop men in het algemeen geen goed antwoord weet. Ik ga hierop graag eens wat dieper in.
Een headhunter zoekt functionarissen voor bedrijven. Hij doet dat niet zo maar, maar verschaft zich, als het goed is, daar een goed inkomen door. De tarieven, die hij berekent, zijn gerelateerd aan een percentage van het jaarinkomen van de kandidaat die hij zoekt. Soms is het meer, soms is het minder, afhankelijk van de zwaarte van de gezochte functionaris en het marktmechanisme.
Headhunters zijn mensen, die zich een idee vormen van de wensen en verlangens van de opdrachtgevers. Zij weten na gedegen voorstudie welk type mensen de opdrachtgever zoekt. Een headhunter kent het bedrijf van zijn opdrachtgever en weet zich een beeld te vormen van de mensen, die binnen de cultuur passen. Met die voorkennis gaat hij op zoek naar kandidaten, die zodanig opgeleid en gemotiveerd zijn, dat zij naadloos binnen de organisatie van de opdrachtgever kunnen starten.
Hoe kom je nu aan die mensen? Daar zijn een aantal instrumenten voor. Ik zal ze één voor één de revue laten passeren.

Het belang van de headhunter als intermediair is niet alleen het vinden van de juiste kandidaten, maar vooral het voorbereiden en motiveren van de kandidaten, die door zijn eerste selectie komen. Dat betekent dat hij de zaken niet mooier voorstelt, dan ze zijn en ook duidelijk moet maken, wat de functionaris moet "kunnen en kennen" om succesvol te zijn.
Vaak wordt gedacht, dat de headhunter degene is, die u een baan aanbiedt. Dit is volstrekt onjuist. Hij vertelt u wat de baan inhoudt, de eisen, de voetangels en klemmen op weg naar het tekenen van het contract, maar hij zegt u nooit een baan toe. Hij heeft intensief contact met de opdrachtgever over de kandidaten, die hij voordraagt. Hij kan voorkeur aangeven binnen de lopende procedure, maar nooit beslissen.
Wel geldt, dat hoe meer ervaring de headhunter in de operationele praktijk van de opdrachtgever heeft, hoe beter hij als topadviseur de opdrachtgever in de procedure ter zijde kan staan.
Het ideale beeld is de headhunter, die kandidaten vanuit zijn eigen praktijk kan beoordelen op de kans, of zij in de beoogde functie goed kunnen functioneren!
© TW 2001