16-4-2001 Column 103 E-business en nieuwe economie nader bekeken (5)


Naar aanleiding van een aantal artikelen, die recent in de USA pers verschenen (Herald Tribune, New York Times, Business Week) zal de komende weken een aantal van de aspecten behandeld worden, die steeds ter sprake komen.

Wij hebben dus vastgesteld, dat E-customers je sufbellen met hun vragen en hun klachten en dat dit je organisatie waanzinnig gaat belasten. Handiger is dan ook vooral in het begin van je operatie de fullfilment diensten uit te besteden bij experts op dit gebied. Eerst leren hoe jouw marktsegment zich gedraagt voor je jezelf in de nesten steekt met investeringen in nog open vragen binnen je operatie-proces. Het is dom en onhandig om zelf op dat gebied het wiel te willen uitvinden. Soms weet je immers niet eens wat je zou moeten uitvinden. Logistiek is voor het ene product wat anders dan voor het andere. De eisen aan handling en opslag zijn steeds weer anders. Dat staat dan allemaal nog los van de operationele processen.
Als je niet weet wat je zou moeten willen, maar je begint al vast maar iets te doen, moet je accepteren dat je er een puinhoop van kunt maken. Als je die puinhoop dan automatiseert heb je een geautomatiseerde puinhoop en niet meer dan dat. Je weet alleen wat sneller, dat het een troep is.
Bij kapitaalverschaffers is het al niet anders. Men zei vanaf 1998 ja tegen absoluut drieste en soms idiote plannen, omdat nee zeggen mogelijk zou kunnen betekenen dat men winstkansen zou weggooien. Op die manier werd het zotste nieuwe idee over de ontwikkeling van de economie geboren en het werd "de nieuwe economie" gedoopt. Alle bestaande dogma's gingen overboord. Leve het risico en de durf!
De kapitaalverschaffers leren nu een dure les.. Men dacht visionair te zijn, maar in feite overheerste de hebzucht hun denken zodanig, dat ze ieder gevoel voor realiteit verloren. Ze kregen ook behoefte aan brede getuigenis in de markt. Men vergat de basisprincipes van gedegen zakendoen en versterkte hun geloof in hun nieuwe wijze van zakendoen door er vaak en veel over te vertellen! Als Klein Duimpje strooide men broodkruimeltjes op hun tocht door investeringsland in plaats van een herkenbaar spoor achter te laten. Zoals zo vaak bij het verspreiden van een boodschap gaat het niet meer om het waarheidsgehalte maar meer om het doeltreffend gebruik van zoveel mogelijk media. Hoe effectiever dat gebeurt, hoe groter de kans dat je geweten in slaap wordt gesust door de echo van je eigen boodschap uit de markt. Dat sterkt je in je geloof in je eigen gelijk, tegen beter weten in. Voor je het weet ontstaat er een hype en zelf ren je voorop. Een soort business kettingbrief! En ja, er zijn bedrijven die succesvol zijn, net als er mensen rijk geworden zijn van kettingbrieven. Uiteindelijk haalt ergens de realiteit je in. Die keiharde winst- en verliesrekening, dat negatieve eigen vermogen. In luttele maanden vallen dezelfde horde van meelopers en napraters over jou en de me-to ondernemers heen. Nu met hun negatieve beschouwingen en waarom het nooit eeuwig goed kon gaan. Zie later de verkalring over sensatei in de pers!
Een voorbeeld hoe het wel goed kan gaan is dat van AOL (America On Line). Op de markt sinds het midden van de tachtiger jaren, heeft men zijn weg op de tast gevonden, "trial and error". Alles is zorgvuldig uitgeprobeerd, lessen zijn getrokken, methoden opgeschaald, steeds slimmer geworden op basis van een degelijke managementstructuur en reguliere investeringsmethodieken. Succesvolle ondernemingen worden niet met een volwassen en briljant marktgedrag opgericht, die ontwikkelen zich gestaag en passen zich dagelijks aan binnen hun marktsector. Aanpassingsvermogen is dan ook binnen het huidige management het grootste goed.
Als je probeert te onderzoeken wat een nieuw zakenconcept waard kan zijn, moet je goede marktantennes hebben en kunnen vaststellen hoeveel vraag het kan genereren. De zakelijke fundamentele analyse bepaalt dan wat de echte waarde ervan is voor de onderneming. Een hulpmiddel is de vergelijking met ondernemingen die zo'n beetje vergelijkbare zaken doen, want soms zijn die fundamentele waarden moeilijk in te schatten. De methodiek is ons allemaal bekend, want als wij een huis willen gaan kopen doen wij niet anders. Je zoekt dan gemeenschappelijke elementen waarmee je de waarde schattenderwijs kunt bepalen.
In het proces van waardebepaling van zaken vormt de pers een van de gevaarlijkste factoren. Hun belang is niet de juistheid van de boodschap maar de interesse voor de sensationele nieuwswaarde voor een groot publiek. De sensatie brengt het publiek in vervoering en voedt de "self fullfilling prophecy". Ofschoon het altijd even duurt vr de pers op een nieuw business-concept springt, is de kans groot dat als het verhaal sensatiewaarde heeft, dit op enig moment gebeurt.
Voorbeeld het rapport Pieper over het rekeningrijden! Iedereen is blij met het rapport, maar het onderwerp van het rapport is toch echt een ander dan waarvoor het concept rekeningrijden bedacht is, namelijk het bestijden van de files! (Als dat al mogelijk zou zijn zonder de knelpunten in ons wegennetwerk aan te apkken).


Noot: Kijk voor het laatste banenaanbod op de IBS vacancy-pagina's en http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.

 
© TW 2001