20-05-2001 Internet: En nu (meer) winst)?
 
Naar aanleiding van een aantal artikelen, die recent in de USA pers verschenen (Herald Tribune, New York Times, Business Week) zal de komende weken een aantal van de aspecten behandeld worden, die steeds ter sprake komen.

Na het belichten van een aantal algemene ontwikkelingen teweeggebracht door het internet in diverse branches, is het nu tijd om de verwachtingen die wij hebben van de opbrengstmaximalisatie , die het internet zou kunnen brengen, wat te relativeren. Dat die winstgroei er gewoon niet in zit wordt wel het pijnlijkst ondervonden in de Telecom-branche, waar waanzinnig veel verwacht wordt en op sommige plaatsen moet al gezegd worden, werd, van mobiel internet. Lees er de ICT bladen maar op na. UMTS invoering wordt uitgesteld. Waar is de killer-applicatie, die een succes gaat maken van mobiel internet.
Teruglopende opbrengsten per aansluiting. Kortom het gaat niet zo best!
Als wij kijken hoe de technologie in de laatste 40 jaar onze wereld heeft veranderd, kunnen wij ons het leven in zeg 1960 nauwelijks nog voorstellen. Hebben wij door die grote technologische doorbraken het rendement op het ge´nvesteerde vermogen ook van 12 % naar bijvoorbeeld 50 % gebracht? Wel nee!
Nieuwe technologie geeft een kortstondig voordeel voor de snelle starters. Vervolgens wordt de technologie marktbreed ingevoerd en begint het concurrentiespel, waardoor de tijdelijke hogere winsten vanzelf naar de consument worden doorgegeven, marges verkrappen en het wordt tijd voor een nieuwe sprong vooruit. Het valt wel op dat de cycli steeds korter worden en het tijdelijk te behalen voordeel ook steeds vlugger weer weggeknabbeld. Zaken worden dus geen betere zaken, maar wel efficiŰntere zaken.
Kijken wij naar de grootste content fusie in de wereld tussen America On Line en Time Warner en hun kansen in de komende tijd, dan valt op dat men steeds meer op de consument gericht zal opereren. Men gaat het internet gebruiken om aan te voelen wat die consument precies wenst, waarop men zo snel als enigszins mogelijk gaat reageren. Men zal vooral zeer kostenbewust bezig zijn. Veel kosten zullen worden bespaard door het in elkaar schuiven van afdelingen (gedeelde infrastructuur). Men gaat een onderneming bouwen, die ondernemers, general managers en creatieven tegelijkertijd een bevredigend bestaan kan bieden. Zij gaan bepaalde sectoren van de samenleving be´nvloeden en met een accent op communicatie (muziek, televisie, uitgeverijen en telecom) klaarstomen voor weer nieuwe ontwikkelingen.
Consumentengedrag, fusies, overnames, reguleringen en investeringsklimaat zijn producten van een brede sociale en maatschappelijke ontwikkeling.
Let op de commentaren in de pers! Het belang van het internet en kreten als nieuwe economie is al aan het afnemen. Het is alsof er sprake is van een consolidatie periode. Het gaat allemaal waanzinnig snel, want de ontwikkeling leek nog maar een jaar geleden geen limieten de te kennen. Nu, alom twijfel en voorzichtigheid. Dit manifesteert zich in een bewustwording van de noodzaak het accent meer op kwaliteit te gaan leggen. Elementaire opleiding met een gerichte specialisatie, echte kennis dus, houdt waarde, dat in tegenstelling tot een voorbarige claim op grote salarissen en bonussen of opties. De markt wordt op dit moment overstroomd door specialisten uit de telecom-wereld, die tegen de salarissen, die een jaar geleden nog heel gewoon waren, nu niet of nauwelijks meer aan de bak komen. Het webplatform is bezig te anticiperen op de volgende sprong vooruit. De XML standaard en nog meer. Veel bedrijven zullen te laat zijn en de aansluiting missen, zoals IBM in 1984-1986 bij de start van het PC-tijdperk. Veel nieuwe bedrijven met lef en strategische visie zullen opstarten. Die gaan ook weer de specialisten, die de nieuwe ontwikkelingen op tijd zagen aankomen en waarvan er dus weer veel te weinig zullen zijn, fantastisch betalen. Opnieuw zullen grenzen vervagen, nieuwe rijken opstaan. De invloed die het internet van nu en van de toekomst op het gedrag van mensen heeft , zowel op consumenten als op degenen, die het systeem draaiende houden, staat nog in de kinderschoenen. Heeft iemand een idee hoe de kranten van vandaag moeten gaan overleven als er een methode gevonden wordt om boeken en kranten te downloaden op een palm computer-achtig apparaat. Zoiets als wat wij nu al in Startrek kunnen zien. Ofschoon wij vandaag dan misschien kritisch zijn in publicaties over het ontbreken van de killer-applicatie op het mobiele internet, wat dan een bedreiging zou kunnen vormen voor de ontwikkeling van UMTS, kan dat morgen anders zijn. Het is dan ook dodelijk om een beetje sceptisch te doen over alles dat lijkt mis te gaan. Hetis beter ons te concentreren op de dingen, die wel goed gaan en door een actieve strategie zo snel mogelijk deelnemen aan de nieuwste ontwikkelingen. Te laat starten betekent alleen onvoldoende fondsen accumuleren voor de volgende sprong naar voren. De les is dat het succes groter kan zijn en sneller kan komen, maar falen of te laat komen, is catastrofaal voor het voortbestaan van ondernemingen.


 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001