01-07-2001 Column 111: Solliciteren in 2001: Vraag en aanbod (3)
 
Het eigen falen is niet ergste, dat een sollicitant kan overkomen bij een start in een nieuwe werkomgeving. Veel beroerder is het als het bedrijf, waar men voor kiest, faalt in haar beleid, haar markt of in haar beheer van de organisatie. Daar heeft men maar weinig greep op. Van dit falen liggen de voorbeelden voor het opscheppen. Het reikt van niet waarmaken van afspraken, tot een compleet gebrek aan visie om de markt te beheren. De oorzaken kunnen van interne aard zijn. Bureaucratie, verziekte politieke verhoudingen of machtsspelletjes. Gebrek aan inzicht in de marktontwikkelingen. Be´nvloeding van buitenaf door beleggingsstrategen, die zich een oordeel aanmatigen, afrekeningsdrang door aandeelhouders of overmatige prestatiedruk. Dalende aandelenkoersen, waardoor een expansiepolitiek, die men nodig zegt te hebben, dreigt te worden ondermijnd.
Allemaal voorbeelden waarop thans dagelijks de nieuwe economie wordt afgerekend. Onderweg in dit proces vallen de slachtoffers bij bosjes. Vandaag nog de trotse verdiener van meerdere tonnen, morgen op weg naar de ww-loketten. Auto inleveren en daar sta je dan met je verwachtingspatroon. Je bent de enige niet en misschien zelfs niet de meest bekwame in je vakgebied. Een paar jaar geleden stond je nog op het juiste moment op de juiste plaats en nu is je geluk, op dit moment althans, even voorbij. Wanhoop echter niet, want aan de horizon zijn al nieuwe ontwikkelingen aan de gang, die snel weer tot nieuwe hypes zullen leiden en met een beetje inspanning kun je daarop anticiperen en klaar zijn als ze je de aanbieding sturen, die je niet mag weigeren.
Deze overwegingen, die je allemaal niet makkelijk in je CV kunt verwerken, kun je allemaal wel kwijt aan die consultant, die de tijd neemt om samen met jou te denken aan jouw toekomst en op welke manier hij er met jou het beste uit kan halen.
Dezer dagen nog een kandidaat ontmoet, die meende dat zijn kennis allemaal niet zo relevant was op het gebied van ICT-platformen en programmeertalen. Hij had niemand nodig om hem te steunen! Hij was iemand, die binnen een week meer leerde, dan veel van zijn collega's. Eigenlijk stak hij met kop een schouders boven al die sukkels uit. Jammer alleen, dat de recruiter, die zijn CV onder ogen krijgt en met een checklist de voordrachtlijst bekijkt, dat niet weet. Het ook helemaal niet interesseert, omdat hij of zij helemaal niet op een opschepper zit te wachten, net zo min als op die hele bescheiden brave sollicitant, die het zelf ook allemaal niet zo belangrijk vindt, maar wel graag die baan wil hebben. Op dat moment gaat het om wat de sollicitant zelf weet en kent. Echter wat weet hij van het bedrijf van zijn toekomstige werkgever. Veel kan hij aan de weet komen vanaf de internet-site van het bedrijf, maar doet hij dat ook?
Onze indruk is, dat men denkt alles wel onder controle te hebben en nauwelijks leest of luistert en nog minder vraagt en zeker geen controle-vragen. Niet bij het bemiddelingsbureau maar ook niet bij het bedrijf. Men denkt het allemaal wel te weten. Men was toch bij het interview! Wel eens gecontroleerd hoe mensen vanuit hun eigen invalshoek een gesprek beleven? Verrassend, hoe zij duidelijke informatie compleet fout bleken te interpreteren. Nee, men heeft geen bemiddelingsbureau nodig!! Men kan het zelf veel beter.
Als wij contact maken met onze kandidaten, omdat wij hun informatie (soms anoniem) gelezen hebben en ons dan tot hen richten met concrete vragen, die moeten leiden tot een aantrekkelijke match, blijkt vaak, dat men onze vragen niet gelezen heeft, ze niet begrepen heeft of gewoon de moeite niet heeft gedaan onze aanwijzingen op te volgen. Soms met het excuus dat men slechte ervaringen heeft met bemiddelingsbureaus.
Inderdaad bij een loopbaanstart of een tweede werkgever kom je nog wel weg met zo'n houding, maar met een stevige ambitie en een pittig eisenpakket wordt het heel anders. Het gaat dan om het ontwikkelen van een onderlinge verstandhouding waarbij het doel is om een zinvolle arbeidsrelatie op te bouwen. Dat is wat anders dan de suggestie die op sommige vacature sites wordt gewekt, dat je stevige aanbiedingen mag verwachten op je advertentie en dat je gewoon bij het kruisje mag tekenen. Vergeten wordt dat werkgevers steeds meer aandacht krijgen voor werknemers, die hun nek gedurende een langere periode willen uitsteken. Die prima gecertificeerd zijn opgeleid, die discipline hebben en die naast capabel ook nog prettig in de omgang zijn en goede relationele eigenschappen bezitten. Men zoekt nog maar weinig naar job-hoppers, die komen zien en weer vertrekken als het te moeilijk wordt, of omdat men zich snel verveelt. Bij deze mensen brandt de pijp aan twee kanten. Zo lang het tij meezit lukt het, maar met het toenemen van het sociale leven loert tegelijk tegenslag en burn-out.


 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001