03-12-2001 Column 116: Werving en Selectie: Zin en Onzin
 
Systematiek ontdekken in de werkwijze van werving - en selectiebureaus en hoe hun slagingskans is op basis van studie van websites en exacte criteria?
Een aardig tijdverdrijf voor arbeidsmarktbeleidsadviseurs en naar ik begrijp een gat in de markt, omdat zij daar een naar het schijnt heel verfrissend en nieuw inzicht in hebben!
Wie zijn die zelfverklaarde specialisten op dit vakgebied?
Hoe weten wij of hun kwaliteit en inzicht in de materie van zodanige aard is, dat zij werkelijk in staat zijn om zich een oordeel te vormen?
Of hebben wij daarvoor weer andere onafhankelijke beoordelaars nodig?
Of gaat het er zoals vaak in de marketing communicatie om, wie het snelst de grootste markt bereikt met een acceptabele samenvatting van de consensus gedachte omtrent het functioneren van een beroepsgroep?
Voor bureaus betekent deelname in zo'n onderzoek eigenlijk alleen of je over genoeg marketing communicatie vaardigheden beschikt om vragenlijsten in te vullen en andere gevraagde informatie in de juiste vorm te verschaffen.
Heb je die techniek onder de knie, dan geeft het uiteindelijke resultaat nog geen enkel inzicht in de kwaliteit van het bureau ter zake van zijn kern activiteit: Het Werven en Selecteren.
Vage kreten worden gelezen als:
-ervaring met de sector en met de doelgroep,
-hoe groot het bureau is,
-professionaliteit van de consultants,
-exclusiviteit,
-meetbaarheid van de resultaten.
Zonder nadere specificatie vraagt men naar subjectieve oordelen, waarbij het verder interessant is, wie, wie beoordeelt.
Professioneel omgaan met een W&S-bureau?
Ook zo'n vraag. Of bedoelt men professioneel omgaan met een search procedure. Of wel beoogt men alleen een lakmoestest te ontwerpen, om later, bij een eventuele teleurstelling, te kunnen zeggen, dat men vooraf goed had nagedacht wie men de opdracht zou gunnen, waarbij het dan zinvol is om een aantal criteria te kunnen afvinken, waarmee de zorgvuldigheid is bewezen.
Wil men alleen maar multi-voordrachten of gaat het bureau voor kwaliteit en niet voor kwantiteit?
Hoe is de communicatie gedurende het w&s proces. Is de voortgang snel en duidelijk. Worden kandidaten doorgezaagd in lange interviews op hun verleden prestaties of stelt men zich open ten aanzien van de zichtbare en nog zichtbaar te maken kwaliteiten en hun toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Juist dit zichtbaar maken van latente kwaliteiten is een specialiteit van een kwaliteits W&S bureau. Het scouten van talent en niet het vissen in de bekende vijver zijn daarbij bepalend. De market intelligence van het bureau, de actualiteit van hun marktgegevens zijn dan bepalende factoren. Of de consultants in de marktsectoren die men bewerkt op voldoende niveau langjarige ervaring hebben, dat is interessant! Wie doet bij de opdrachtgever de eerste selectie? Is die functionaris een vakman en dan bedoel ik niet op P&O-gebied! Meestal is het een respectabel functionaris met een academisch denkniveau en taaltechnisch uitstekend bekend met de profieleisen, maar vakinhoudelijk wat minder op de hoogte. Zo'n insteek leidt tot een gedetailleerd eerste interview, waarbij minutieus op alle loopbaanelementen uit het verleden word ingegaan.
Als u de inhoud van deze column bespreekt met uw toekomstige W&S partner of headhunter krijgt u een interessant gesprek en veel meer informatie over de kansen op succes voor de search-procedure.
In de pikorde van nummer 1, marktleider op een A1-lokatie met dure namen, veel show, flitsende brochures, tot nummer laatst het één-mans bedrijf ergens in het land, die zijn aanbieding doet op de achterkant van een luciferdoosje of een beduimeld stencil, wordt de kwaliteit bepaald door de mens, zijn betrokkenheid bij zijn vak, zijn inlevingsvermogen in mensen en zijn strategisch- en tactisch inzicht in de behoeften van zijn werkveld.
Vooral de kwaliteit en de dienstverlening komen er in de pers slecht van af. Vergeten wordt, dat de consultant de prestatie niet alleen levert, maar dit doet in zijn werkomgeving. Daarmee is een bureau net zo goed of zo slecht als de consultant waarmee men als opdrachtgever te maken heeft. Bent u open en eerlijk tegen de consultant en is de laatste dat ook tegen u en geen kritiekloze jaknikker, omdat hij zo graag die opdracht heeft, dan heeft u de juiste ingrediënten verzameld voor een succesvolle samenwerking.
Het is dus gewoon mensen-business, waarbij het wel of niet klikt en dat van geval tot geval!
Vergelijkend warenonderzoek in de pers leidt tot vergelijkingen tussen "appels en paren".
Het topbureau met minimumtarief van 70 duizend euro op de vijfde plaats onder bureaus, die er compleet andere inzichten, uitgangspunten en werkmethoden op nahouden. Gevolgd door conclusies over uurtarieven en gemiddelde kosten en tijd besteed per opdracht. Voor mij een bewijs, dat men ook de brengers van al dit fraaie nieuws over de W&S-branche wel eens onder het vergrootglas mag houden.

Geschreven naar aanleiding van:
-Headhunters houden de schijn op, Emily Nobis, FD 29-11-2001
-DNB onderzoek naar gebruik W&S-bureaus, Paulien Bakker, PW-vakblad
-Beunhazen en hoogvliegers, 26-10-2001, Paulien Bakker, PW-vakblad
-Welke wervers scoren het best, 26-10-2001, Paulien Bakker, PW-vakblad

 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001