15-11-1998 Column 12: Business Proces Redesign (1)

Als je binnen je bedrijf het plan opvat om de principes van BPR te gaan toepassen, betekent dit dat je de logistiek wilt verbeteren. Meestal wil je ook directer en flexibeler inspelen op de markt. Om dit te realiseren moet de productiviteit omhoog. Via verkoop en marketing moet je dan wel sneller op iedere marktontwikkeling kunnen reageren. Dan is het echter eerst nodig om binnen een productie- of dienstverlenende organisatie vast te stellen, welke factoren binnen het bedrijfsproces daarbij een rol spelen.
Bij dit vooronderzoek tref je vaak tal van uiteenlopende problemen aan. Soms hebben die te maken met de structuur de organisatie, of de processen, maar heel vaak is ook het type leiderschap heel bepalend. Verbonden met het zittende management is ook de kwestie van het benutten van het aanwezige talent binnen de organisatie. Niet zelden wordt het scouten van het talent buiten de eigen organisatie volledig overgeslagen of overgelaten aan interne en externe diensten zonder de juiste instructies. Geregeld blijkt dit te maken te hebben met het ontbreken van een bruikbare strategie en daarmee een helder toekomstperspectief. Ook bestaat de kans dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet altijd eenduidig zijn vastgelegd. Zelfs als er een Company Mission Statement is, geeft dit niet altijd voldoende houvast aan de organisatie en zijn medewerkers. Dit leidt tot geschipper of erger nog tot het voeren van politieke acties, waardoor er binnen niet al te lange tijd kampen gevormd worden die elkaar openlijk of met indirecte middelen bestrijden.
Wie kent niet de jaarlijkse strategiebesprekingen waar de richtlijnen voor het operationeel plan van het volgende jaar met de bijbehorende budgetten worden vastgelegd. Soms is het niet meer dan een extrapolatie-oefening. De ontwikkeling van de economie wordt globaal geanalyseerd en vervolgens wordt er een groeipercentage voor het bedrijf aan gekoppeld en dat terwijl er vaak best voldoende gegevens beschikbaar te maken zijn om werkelijk zinnige doelstellingen vast te kunnen leggen.
Factoren, die een organisatie noodzaken zich op zijn toekomst te bezinnen:

Volgende week komen nog een aantal van deze factoren aan de orde en worden een aantal opbouwende maar ook afbrekende factoren voor BPR uitgebreid belicht.

Noot: In 1994 (10e jaargang, nr. 6) en 1995 (11e jaargang, nr. 1) heb ik in het maandblad Kwaliteit in Bedrijf een paar artikelen gepubliceerd over BPR. Nu wordt de inhoud van deze artikelen nog eens behandelt gezien vanuit de verhoudingen in 1998.

© TW 2001