17-03-2002 Column 121: Wat nu Nederland?
 
De gemeentenraden zijn gekozen en het verkiezingsresultaat veroorzaakte een effect als het aanknippen van het licht in het kippenhok in het holst van de nacht.
Leefbaar Nederland met met name Pim Fortuyn zorgde ervoor, dat de oude verhoudingen niet zullen terugkeren. Nu volgt over twee maanden nog de verkiezing van de nieuwe Tweede Kamer, die als er niets bijzonders gebeurt minstens hetzelfde opzienbarende resultaat zullen opleveren.
Ondertussen staan de media vol over het falen van oude lijsttrekkers en vooral over het fenomeen Pim Fortuyn, dat met alle tot dusver geldende wetmatigheden spot.
De discussie vanuit het kabinet richt zich vooral op hun idee, dat men in de afgelopen 8 jaar wel degelijk goed gepresteerd heeft en hoe men dat het volk duidelijk kan maken. Vorige week nog liet Kok in de pers weten, dat de kiezer in voetbaltermen de politiek een gele kaart zou hebben uitgedeeld. Misschien is het beter de hockey term te gebruiken, dat men de politiek voor 10 minuten het veld heeft uitgestuurd. In de tomeloze lust om alles te verklaren en tegenstanders zo veel als mogelijk in diskrediet te brengen, gaat men zo ver dat bijvoorbeeld Melkert het kabinet Van Agt/Wiegel de schuld geeft van het oplopende financieringstekort en het daarom ons slechtste kabinet noemt van na de tweede wereldoorlog. Een staaltje van verbijsterende geschiedvervalsing, want het tekort liep op door maatregelen van het Kabinet Den Uyl, die hun gevolgen pas later veroorzaakten. Daarnaast zat onze latere "No-Nonsense" premier Lubbers, als fractievoorzitter van het CDA in de kamer iedere bezuinigingsactie van het kabinet te vertragen of te dwarsbomen. Lubbers zelf het toppunt van vaagheid en ten prooi aan zelfoverschatting was verder een meesterprobleemoplosser, die een probleem opdeelde in talloze deelproblemen, die hij perfect oploste, maar daarbij in de euforie vergat het kernprobleem aan te pakken. Hij paste dan ook perfect bij onze opvatting van een consensusmaatschappij. Consensus of geen beslissing. Hij stond dan ook aan de wieg van het latere poldermodel, de naam werd er later pas bij bedacht. Inmiddels hebben wij er sinds 1978 over gedaan om ons financieringstekort om te zetten in een overschot. Als men de laatste persberichten moet geloven is het nog maar de vraag of er sprake is van een overschot, omdat er nogal eens cosmetisch met leningen werd gesjoemeld aan het einde van het jaar. Wat gebeurde er nu echt met het financieringstekort? Weinig, want de efficiency in het openbaar bestuur is helemaal niet verbeterd in tegendeel. De privatisering heeft er voor gezorgd dat heel veel kosten via het bedrijfsleven alsnog door de burger betaald worden. De afbetaling van de staatsschuld krijgt nog steeds niet die aandacht, die nodig zou zijn om met name op termijn de betaling van de AOW zeker te stellen. Er zijn al proefballonnetjes, dat men op termijn als AOW gerechtigde alsnog premies zal moeten betalen. Een stukje bedrog van de bovenste plank.
Hoe komt het nu dat de huidige coalitie en zijn geweldige prestaties nu op zo'n simpele manier verguisd worden? Daarvoor zijn een aantal redenen te noemen, zoals het vage asielbeleid, waarbij zonder op het echte beleid in te gaan het op zijn minst vreemd is dat men rond 11 september ineens bezorgd was over de invloed van Bin Laden op de Afghanen in Nederland. Dan mag je je toch echt afvragen waar de voormalige BVD dan mee bezig is. Het gevoel van veiligheid is volkomen weg. Veel geklets over blauw op straat, maar stel dat ze er zouden zijn, wie zou er dan respect voor hebben? De eerste stap zou naar mijn mening moeten zijn dat de regering de gezagsdragers gebruikt waarvoor ze er zijn. Dat gebeurt niet met kreten als "waar jij voor staat, is nodig op straat". Want men kan nergens voor staan, want gezag heeft de politie inmiddels niet meer. De politie moet zijn eigen broek ophouden en krijgt taakstellend de opgave om voor miljarden per regio bekeuringen te schrijven. De houding is vergelijkbaar met de basis voor totale publieksonvriendelijkheid bij de NS. De nieuwe NS-interim manager heeft nu gezegd dat de NS zoveel mogelijk reizigers moet vervoeren en niet als doelstelling heeft om zoveel mogelijk winst te maken. Misschien kan men de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken ook zo'n beleidsdoelstelling voor de politie laten ontwikkelen. Gisteren nog werd door Netelenbos verontwaardigd gereageerd op vermeende corruptie bij Verkeer en Waterstaat. Heeft men nog wel een idee wat er echt in Nederland gebeurt? Zo verbazend is het nieuws op dat gebied niet. Vooral niet, als je waarneemt dat er mensen zijn die het weten kunnen en daar best over durven te praten.
Tolstroken, mobi-miles en allerlei andere onzin leiden een compleet eigen leven. Wetjes in twee fasen door de kamer jagen omdat er later geen meerderheid meer voor is. Dat moet de kiezer leuk vinden en hem het vertrouwen in de politiek terugbrengen. Mislukt beleid in de gezondheidszorg, waar iedereen veel geld verdient zolang het maar niet de mensen van "de vloer" zijn. Hetzelfde geldt voor het onderwijs. De mensen die nog proberen de zaak draaiende te houden worden van dag tot dag beziggehouden met de ene verandering na de andere. Aftrekbaarheid van de hypotheekrente, ook zo'n heet hangijzer en dan net als de politiek het vertrouwen van de kiezer nodig heeft, komt staatssecretaris Bos met de leuke opmerking, dat die eigenlijk maar op een achternamiddag moet worden afgeschaft zonder er teveel ruchtbaarheid aan te geven. Hoezo onbetrouwbaar??? Het mag best vreemd worden gevonden dat in de mediaslachting het CDA nog overeind blijft, want die club heeft ook maar weinig gepresteerd om trots op te mogen zijn. Balkenende heeft zich redelijk vereenzelvigd met het verwerpen van de multi-culturele samenleving. Daarbij is het misschien niet iedereen opgevallen dat hij daarmee zowat al het oude beleid van het CDA verloochend heeft. Ik ben er niet op tegen, dat men zijn mening pragmatisch bijstelt, maar dit gaat wel een beetje te ver en ik waag het te betwijfelen of de CDA kiezers wel begrijpen wat er echt gebeurt! Intussen gaat de aanleg van de Betuwe-lijn gewoon door en wordt deze lijn, die nooit rendabel wordt, steeds duurder, terwijl van de oorspronkelijke opzet hier en daar al takken afgehakt zijn. De HSL ligt straks in het groene hart, terwijl men in 1988 gewoon voor de ondertunneling van Delft zou hebben moeten kiezen en daarin meteen de HSL moeten integreren.
Helaas voorkwam een controverse tussen de gemeente Delft en Verkeer en Waterstaat dat. Ook de HSL wordt veel duurder dan ooit verwacht en de kaartjes om er straks mee te reizen ook. Verder staat binnenkort heel Nederland stil, omdat het verkeer straks door onvoldoende voorzieningen nergens meer doorstroomt.
Zoals Jan Mulder dezer dagen zei, gaat het er dus niet om of Fortuyn het beter doet dan de bestaande partijen, maar meer of men in algemene termen meer vertrouwen heeft, dat Fortuyn de "moeilijke onderwerpen" in de samenleving onverbloemd durft te noemen en ze wellicht ook nog wil aanpakken. Het gaat dus voor de regering niet om het verklaren van het beleid, maar meer om de wil het volksvertrouwen te krijgen, dat men in de komende regeringsperiode wel bereid is de dingen bij de naam te noemen en aan te pakken. Omdat iedereen weet dat niet alle problemen op slag kunnen worden opgelost, is het ook onverstandig om Fortuyn aan te pakken op het ontbreken van financiŽle onderbouwing, dan wel plannen van aanpak. Zeker nu nog niet. Hij is nog geen onderdeel van het politieke establishment en is dus ook niet aanspreekbaar in relatie tot het falen ervan. Zijn gedachten zijn echter niet nieuw en werden al jaren geregeld door hem gepubliceerd. Daarom ligt zijn boek ook zo snel in de winkels. het is gewoon niets nieuws wat hij zegt en bovendien bij grote delen van het volk bekend en herkenbaar. Daarom spreekt hij aan en nergens anders om!! Het opvallende van deze column is dat het nu eens niet gaat om het voor of tegen Fortuyn zijn, maar meer over het verlangen naar duidelijkheid in de politiek en de wens knelpunten op te lossen. De oude partijen zouden dit ook moeten gaan doen.

 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001