13-6-2002 Column 124 Vacantiekriebels
 
Eerst even vakantie en dan een nieuwe baan!
Een leuk idee, maar hoe krijg je het voor elkaar?
De arbeidsmarkt is niet meer zo krap en bij sollicitatieprocedures ben je niet meer de enige kandidaat.
Over tekortkomingen in je theoretisch opleidingsniveau wordt niet meer zo makkelijk op basis van praktijkervaring heengestapt.
Ook het vrij gebruikelijke job-hoppen wordt meer als afbreukrisico gezien, dan als aanbeveling zoals in het recente verleden.
Je CV heb je zo gepost op de Jobbing Mall, maar leidt dit tot de gewenste reacties en hoe houd je de procedure in de hand?
Daar wil ik hier even op ingaan op basis van onze praktijkervaringen.

Het is vast niet moeilijk om je loopbaanontwikkeling te beschrijven, maar wat is daar in relevant en wat niet?
Vaak staan CV's vol met nutteloze informatie. Wie geeft er iets om bijvoorbeeld allerlei softwareprogramma's, die men vooral in de privé-sfeer gebruikt.
Een CV is een éénmalige gelegenheid om je te presenteren.
Het is daarom goed om je rekenschap te geven wie je CV straks gaan lezen.
Is dat een personeelsfunctionaris, een executive searcher, iemand van een werving en selectie bureau of juist die vakspecialist.
Sommige kandidaten hebben niet veel op met intermediairs, maar er zijn ook bedrijven, die niets moeten hebben van kandidaten met opportunistische CV's, of die juist kiezen voor het gebruik van intermediairs.
Iets om eens even dieper over na te denken. Het gaat bij een nieuwe baan ook om een goed invoelend vermogen!

De weg op de loopbaanladder voert soms op niet mis te verstane wijze langs de positie van je baas. Er wordt wel eens gezegd, dat een promotie wordt verdiend door je al vast te gedragen alsof het dragen van meer verantwoordelijkheden je als vanzelfsprekend afgaat. Zo maakt de een gemakkelijk promotie en de ander niet.
Sommige kandidaten nemen dat een beetje letterlijk en kopiëren het CV van hun baas. Uiteraard corrigeren ze in de uitleg de wat minder gelukkig verlopen episodes. Als rechtgeaarde Nederlanders hebben wij vanzelfsprekend een uitgesproken mening over het functioneren van onze bazen. Wees daar toch een beetje terughoudend in, omdat het niet altijd even gemakkelijk is het realisme van iemand die alles als eindverantwoordelijke heeft meegemaakt, in een CV betrouwbaar te verwoorden.

Omgekeerd komt ook voor. Kandidaten, die alles in hun loopbaan menen te hebben meegemaakt, verwoorden het te eenvoudig en terughoudend. Ze begrijpen eigenlijk niet waarover men zich allemaal zo drukt maakt. Het was toch hun taak en ze hebben het voor elkaar gebracht, dat was toch de hoofdzaak.
Dat is inderdaad correct gedacht, maar in een procedure moet het karakter en de daadkracht goed duidelijk worden. Besteedt daar vooral aandacht aan, immers dat hoort bij de eigenschap invoelend vermogen.
Lukt dit niet dan resulteert een wat vlak CV, dat het in de vergelijking aflegt tegenover het CV van de opportunist, die er voor gaat!
Wat beide typen kandidaten zich echter niet realiseren, dat CV's soms het eerst gelezen worden door de sector P&O functionarissen, die door hun management gewapend zijn met een technische checklist en verder op basis van hun personeelsbeoordelingnormen een eerste selectie moeten maken. Spreekt je CV dan niet aan, dan word je in die fase al naar de prullenbak verwezen. De intermediair wordt te hulp geroepen vanwege zijn ingang tot een kandidatenarsenaal en/of door zijn specifiek vakinhoudelijke kennis en zijn vermogen om aan de hand van een (diepte) interview, dat een assessment-achtig karakter kan dragen, een oordeel te vormen over de inpasbaarheid binnen de sociale, culturele en technische structuur van de onderneming. Let wel, ik heb het hier over gerenommeerde intermediairs en niet over zogenaamde CV-schuivers, die kandidaten zonder voorafgaand overleg soms op meerdere plaatsen tegelijk neerleggen, soms voor functies die absoluut niet passen bij de wensen van de kandidaten. Soms ook worden CV's op eigen initiatief herschreven om binnen functiespecificaties te vallen.
De kandidatenborden worden door werkgevers èn door bemiddelingsbureaus van verschillend niveau bekeken. Als er een zinvolle match mogelijk lijkt, komt het tot een uitnodiging om eens te komen praten. Dat kan een inleidende gedachtewisseling zijn, maar het kan ook meteen wat dieper gaan op basis van ambitie, mobiliteit en salariswensen en je specifieke motivatie voor de betreffende vacature.
Vraag daarom altijd zelf aan werkgever of intermediair over welke baan er gesproken gaat worden, anders blijft het gesprek vluchtig en zonder inhoud. Het klinkt kinderachtig, maar te vaak wordt een gesprek gestart vanuit de gedachte dat beide partijen weten wat ermee beoogd wordt, om van erger te zwijgen.
Je toelichting en motivatie dient dus op de toekomstige werkgever en de functie te zijn toegespitst en steeds functiespecifiek te worden gemaakt.
Het geluk is, dat veel informatie tegenwoordig gemakkelijk via internet te verkrijgen is.
Bestudeer die dan ook zorgvuldig. Overtuig je dat je motivatie daar ook blijk van geeft!
In het gesprek is een pro-actieve houding van groot belang, straal vooral niet de "laat mij nu maar houding" uit. Ook de verwijzing naar de kwalificatie "Ik ben Generalist" helpt niet echt. De term Generalist staat namelijk soms ook voor mensen, die over alles te weinig weten! Ook " Ik zoek een uitdaging" is niet de beste openingszin, omdat men gewoon op zoek is naar mensen, die op gedisciplineerde, verantwoordelijke en sociale wijze een bepaalde taak naar behoren kunnen vervullen.
Zorg daarom bij de beantwoording van vragen steeds kort en bondig te zijn, dus geen ellenlange betogen, die de essentie van de vraag ontlopen. Houdt tijdens het gesprek steeds je eigen belangen èn die van je toekomstige werkgever in de gaten. Neem niet te snel aan dat men jou begrepen heeft, maar ook niet dat jij de uitleg van de werkgever hebt begrepen. Stel daartoe controlevragen! (Heeft u begrepen, dat..., of moet ik hieruit begrijpen, dat...)
In de loop van het gesprek zal ook gekeken worden naar de toekomst. Daar is niets mis mee, maar probeer je ambities iets in te tomen. Een werkgever koopt een nieuwe arbeidskracht in om een specifieke taak te verrichten, niet om in de verzengende ambitie van de nieuwe medewerker zijn complete organisatie te ontwrichten. De werkgever heeft verantwoordelijkheden, die heb jij als werknemer straks ook. Goed presteren kan leiden tot toekomstige promoties, maar baseer die ambitie dan op concrete prestaties bij de werkgever en niet op pretenties.
Natuurlijk dekt dit niet alle aspecten, maar misschien helpt dit verhaal als leidraad voor je sollicitaties!

 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001