24-08-2002 Column 125 Twijfel aan de stijging van de AEX en andere overdenkingen.
 
Als het aan de analisten ligt, wordt het niks met de huidige stijging van de AEX! Hoewel, de ene dag geeft de technische analyse aan dat de zaak weer instort en de volgende dag blijkt een sterke weerstandsgrens te zijn gebroken. Ik dacht dat technische analyse inmiddels wel een beetje onderuit gehaald was. Wel eens op opeenvolgende agen de technische analyses in de media of van de verschillende banken met elkaar vergeleken? Als Wall Street iets afwijkends laat zien, valt deze wetenschap op slag om. Nu de kleine belegger is weggepest van de beurs, zie je steeds meer invloed van de daghandelaren en hun onvermijdelijke short-gaan en dat met een zwakke vraag in de zomermaanden. Om de volatiliteit te verminderen geven de pensioenfondsen geen aandelen meer in leen aan day-traders om "short te gaan". Iedereen is vergeten, dat zwakke vraag gecombineerd met ontbreken van aanbod in andere jaren de beurs omhoog deed stormen. Met het commercialiseren van de AEX is het belangrijker veel verhandelde flut-fondsen op te nemen, zodat de AEX er af en toe uitziet als een flipperkast.
Het erge van dit alles is dat het negatieve sentiment ons is aangepraat door analisten. Na jaren van voorspoed moest het eindelijk eens mis gaan. Welnu dat is vanaf september 2000 door het debakel World Online en het niet naar de beurs brengen van KPN-Mobile gelukt! De wereld was eindelijk attent op de luchtbel in de Telecom. Men begreep langzamerhand ook dat de internet-hype iets van werken met ongedekte cheques had. Uiteindelijk betaalt ergens iemand de rekening! Op dit moment wordt iedere wereldburger breeduit die rekening gepresenteerd. Even slikken en het is weer business as usual.
Nu roepen de analisten om het hardst, dat men voorzichtig moet zijn bij beleggen en als het even beter gaat, winst nemen. In de USA worden de grootste schreeuwers al aardig achterna gezten door de claim-cultuur. Men is dus alleen door vrees voor eigen lijf en leden voorzichtig geworden. Op het toppunt van de beurshype, was alles koopwaardig tegen beter weten in. Hoe snel was niet de term "Nieuwe Economie" afgebrand. Dezelfde mensen die deze term de hemel in schreven, braken hem binnen enkele maanden tot onder het maaiveld af.
Op basis van de beleggingsadviezen van "gerenommeerde huizen" bouwde men zijn aandelenportfolio op en vervolgens in een hoog tempo met gifantische verliezen af.
Nu men er wereldwijd van overtuigd is, dat het niet goed gaat met de wereldeconomie, worden zo hier en daar al weer succesjes geboekt door bedrijven, die hun zaakjes wel voor elkaar hebben. Ook onderzoeken naar de winstgevendheid van bedrijven tonen aan, dat er steeds meer bedrijven op kwartaalbasis vooruitgang boeken, maar dat op jaarbasis nog niet doen. Zodra dit laatste wel herkenbaar met een relevant bedrijf gebeurt, zullen de beurzen euforisch worden. Alom klachten in financiële recensies, dat het beursherstel niet specifiek door één of meer sectoren gedragen wordt. Dat er bedrijven zijn die hun koersen als kometen zien stijgen. Toch zijn dit juist die ondernemingen die mee naar beneden getrokken werden in hun koers, toen men slecht nieuws ging afstraffen. Hele sectoren werden genadeloos de grond in geboord, terwijl daarin naast zwakke soms ook heel gezonde winstgevende bedrijven opereerden.
Heeft iemand zich ooit afgevraagd, hoe de wereld er voor KPN nu zou uitzien, als men in september 2000 wel Mobile op de beurs gebracht zou hebben en daarna meteen de zo nodige KPN emissie zou hebben gedaan. Dan was KPN nu een winner geweest.
11 september verschafte ons een kapstok om nog eens rond te kijken naar "dood hout" in de organisatie en niet alleen bij bedrijven, die er de gevolgen van ondervondenof er bij betrokken waren. Als de ICT dienstverleners zich eindelijk weer bezig gaan houden met de kwaliteit van hun diensten en niet met de hoogte van hun facturen, komt het met die sector ook weer goed. Ik was wel even verbaasd, dat de cijfers van Getronics de beurs zo meevielen. Niet dat ik het naar een faillissement speculeren zo aardig vond, want er werken veel mensen bij dit bedrijf, die daar in meer of mindere mate het slachtoffer van kunnen worden.
Op dit moment worden al veel ict-dienstverleners het slachtoffer van het short gaan in hun aandelen. Immers grote bedrijven hebben bewezen ook snel failliet te kunnen gaan en dan wordt het voor opdrachtgevers wel erg risicovol om juist op dat moment grote projecten te gunnen. Het gevolg is dat opdrachten uitblijven en ict-bedrijven steen en been klagen. Het is een beetje hetzelfde plaatje met het consumentenvertrouwen. Wekenlang de consument bekogelen met slechte cijfers, of al bekende negatieve zaken in een ander jasje als nieuws publiceren. Gaat dan het vertrouwen omlaag, dan krijgt dat in de pers weer veel aandacht. Toch is dat slechts een reactie. De wat betere beurstendens van laatste weken zal absoluut het consumentenvertrouwen goed doen!.... en de daghandelaren en andere speculanten, die short zijn gegaan, de zenuwen bezorgen. Zij zullen zo snel mogelijk hun posities moeten afdekken en dus extra vraag voor diverse stukken veroorzaken. Kijk dus eens goed in welke stukken extreem short ggegaan is en win over die bedrijven extra informatie in. Let maar op, voor we het weten springt iedereen op de rijdende trein om de stijging, die komt, niet te missen. Of dat dan betekent dat de moeilijke tijden voorbij zijn, is de vraag, want er zal weer veel lucht in de markt worden geblazen, die het beeld zal vertroebelen. Onze economie wordt op dit moment klaarblijkelijk graag door de beurs gestuurd. Daar zou een eind aan moeten komen. Helaas leven we niet meer in een democratie maar in een mediacratie.
Wat dat betreft heb ik mij deze week verwonderd over het enthousiasme bij de NS over de benoeming van Dr Ir Aad Veenman, die reeds maanden aan heftige kritiek blootstond bij Stork en daar weggestuurd werd, omdat hij geen richting wist te geven aan het zwalkende beleid. Wel bleek uit de media, dat hij een aardige man was, die goed kon luisteren. Wat zei Wim Kan daar vroeger over? Een zeer bekwaam persoon! Zou de RvC van de NS wel referenties getrokken hebben bij Stork? Of is er op RvB niveau in Nederland zo weinig aanbod van bekwame managers, dat er misschien sprake is van "inteelt"? Is het al genoeg als er maar een bekende naam gelanceerd kan worden. Maanden geleden werd Dr Jan Hovers bij Océ weggestuurd als Voorzitter van de RvB. Een rol speelde toen de positionering van Océ en de resultaten van Océ's concurrenten zoals Xerox. Mij verbaasd het dan, dat toen er een bericht verscheen over geknoei met winst- en omzetcijfers bij Xerox niemand in Nederland nog eens naar voren haalt, dat die Hovers misschien wel eens helemaal verkeerd beoordeeld zou kunnen zijn. (afgerekend op vermeende prestaties bij de concurrentie). Zou hij geen betere kandidaat voor de NS geweest zijn, of wilde hij niet, of heeft men gewoon vergeten hem te vragen?


 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001