17-11-2002 Column 126 Mogelijkheden en onmogelijkheden van economische groei en de realiteit!
 
Uit een BN radio-interview: "Het voortbestaan van ASML zou in de gevarenzone terechtkomen als de koers onder de 6 euro zou raken. De koers moest snel weer niveaus boven 7 euro op kunnen zoeken.
Het gaat dus niet meer om het leveren van prestaties, het verkopen van een mooi product, de werkgelegenheid nu en in de toekomst, maar puur om share holder value. Inmiddels is de koers euro 9,02.
Het wordt dus weer stil
Geen tijd meer voor strategisch beleid, maar ÚÚn oog op de AEX en de andere op de papiervernietiger en de personeelsfiles. Leuk als je 45+ ben en weinig kans meer maakt als je je baan kwijtraakt en de arbeidsmarkt opmoet. Waar de vorige regering verklaarde, dat ook ervaren 50+ mensen een kans op de arbeidsmarkt moesten krijgen. Vrome wensen, maar heeft iemand ooit gekeken of het in de praktijk ook gebeurt?
Laatst een interview gemist op "De ochtenden" van de VPRO:
"Beursanalisten, criminelen?"
Wat beursanalisten doen is pure oplichting. Bijna een crimineel beroep." Aldus Pieter Lakeman, directeur van de Stichting Onderzoek Bedrijfsorganisatie (Sobi) in de nieuwe ConsumentenGeldgids van oktober. Een discussie met hem en Peter Paul de Vries, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters VEB."
Zal absoluut de kleine belegger met een paar spaarcenten aanspreken, of de mensen met een pensioenvoorziening, die straks veel meer moeten gaan betalen, omdat speculatie een eind maakte aan de ruime voorziening, terwijl men zich zelf nooit met de beurs bezig hield.
Laat het management goed zijn werk doen een beleid uitvoeren gebaseerd op continu´teit, gecontroleerd door een integer accountancy bureau en deskundige commissarissen, dan zijn we een stuk beter en vooral gezonder af.
Nog een voorbeeld:
AKZO moet de introductie van een anti depressivum uitstellen tot 2004!
Koers plettert 10 % in elkaar.
Logisch natuurlijk met al die gefrustreerde aandeelhouders, die mogen zo langzamerhand allemaal wel aan het anti depressivum!
Concern maakt 14,1 miljard Euro omzet en 584 miljoen Euro winst uit bedrijf in 2001.
AKZO Farma is maar een klein onderdeel van AKZO holding en heeft toch wel wat meer producten en is aardig winstgevend, dacht ik zo ook zonder het gewraakte anti depressivum. Natuurlijk zijn er bedreigingen, maar ik denk niet dat de verwachte winsten op Ariza al in de koers verwerkt zaten en uitgaande van het feit dat het ook nog in een concurrerende markt moet worden afgezet is het wel zot dat de waarde van het concern 10 % wordt afgewaardeerd en dat op een uitstaande aandelenhoeveelheid van 286.044.000 stuks. Gaat er dan een winst van Euro 3,19 x 286 miljoen of 0.9 miljard Euro gemaakt worden op Ariza????????? Het werkt natuurlijk niet zo, maar het is een aardig rekenvoorbeeld!

De eis van de beurs lijkt dubbelcijferige groei te zijn. Die winst zou dan naar de aandeelhouders moeten gaan. Kan dat ook echt?
Nee, natuurlijk niet. Kosten en opbrengsten van iedere productie vormen een compromis. Winstgroei kan alleen een resultaat zijn van toevoeging van nieuwe elementen aan het compromis. Marketing, innovatie, productiemethoden, arbeidskosten en overige kostenbeheersing. Daarnaast speelt sentiment steeds vaker een rol bij het investeringsklimaat en het consumentenvertrouwen. Het instrument van het sentiment wordt vooral bespeeld door de analisten. Regelmatig wordt er in de media geleuterd over de macro-economische groei, die nodig is om de beurskoersen te laten stijgen. Historisch is de macro economische groei niet veel groter dan 2,5% op jaarbasis. Natuurlijk wij hebben net een periode achter de rug waarin de groei groter was, maar wij hebben die groei gerealiseerd door het kletsverhaal van de "nieuwe economie", waarbij wij de kost gigantisch ver voor de baat laten uitgaan en dat gekoppeld aan de millenniuminhaalslag. Nu normaliseert die situatie weer, waarbij de investeerders de ene na de andere klap krijgen en veel van hun onverantwoorde investeringen moeten afschrijven. Dat stimuleert de innovaties niet bepaald op dit moment. De stemming is algemeen negatief en vaak is dat het moment om eens goed rond te kijken of het herstel niet ergens in het geniep ontluikt.
Zullen de bedrijfswinsten dan weer omhoog schieten? Onwaarschijnlijk! Op dit moment worden de kwaliteit van de arbeid en de salarissen, die hiervoor worden betaald scherp gecontroleerd en zijn behoorlijk gedaald ten opzichte van de niveaus die wij twee jaar geleden waarnamen! Zodra het beter gaat, komen de loonkosten weer onder heftige opwaartse druk. Flexibel zijn is prima, maar dan in goede tijden net zoals nu in een slechte tijd!

Nog een waarschuwing! Heeft uw huis overwaarde? Kent u die reclame? Gebruik die overwaarde niet ondoordacht. Door de politiek wordt aan de hypotheekrenteaftrek gemorreld. Dit betekent dat de markt voor de duurdere huizen naast de aarzelende conjunctuur onder extra prijsdruk zal komen te staan. U loopt bij het oplopen van uw hypotheekschuld dan dezelfde risico's als bij uw pensioenreserves.


 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001