24-11-2002 Column 127 Economie, beurs en beursanalisten
 
Ik heb dezer dagen weer met open mond geluisterd naar Kees de Kort, vaste beurscommentator van Business News Radio. Interessant om dag na dag nieuwe superlatieven te horen in negativisme. Ik begrijp best dat er geen reden is om in een juichstemming te zijn.
Als ik echter Kleisterlee van Philips lees en ik zie hoe men te hoop loopt tegen Van der Hoeven van Ahold, begrijp ik goed dat de weerslag van dit negatieve gepraat is, dat men in CEO kringen steeds voorzichtiger wordt met zich uit te laten over de ontwikkeling van de economie.
Daar de uitspraken en de verwachtingen van de CEO's weer de basis vormen van OESO rapporten waaraan Kees de Kort dan refereert, is het te begrijpen dat we steeds verder in onze eigen negativiteit wegzakken. Vergeet niet dat de basis voor de economische terugval werd gelegd door het idee dat het na zo veel vette jaren nu tijd is voor een paar magere.
We zullen door de zure appel heen moeten bijten want de belegger (lees de computergestuurde programma's, die jaren geleden geregeld Wall Street op tilt zetten) krijgen ook hun input vanuit deze negatieve beschouwingen.
Daarnaast spelen branche rapporten een grote rol. Zo groot, dat men onze KLM graag ziet fuseren met Air France, daarbij volledig voorbijgaand aan het feit, dat Air France in de afgelopen jaren voor miljarden euro's tegen de zin van de andere airlines is gesubsidieerd door de Franse overheid. Het is maar de vraag of een eventuele fusie wel zo wijs is.
Vanmiddag weer één op één de ene software fabrikant vergeleken horen worden met de andere. Natuurlijk werd er ook nog even badinerend gesproken over ASML.
Redeneringen over groei van de macro economie als basis voor een algemene stijging van de beurs zijn ook niet fout. Het is echter een deel van de waarheid. Besparingen, efficiency verbeteringen en heroriëntatie op de kernactiviteiten hebben ook een bijdrage aan de winstgevendheid. Natuurlijk zijn de resultaten aan beperking onderhevig en men kan bepaald niet doorgaan tot een bitter eind. Echter na een aantal vette jaren, waarin het soms niet op kon, is het binnen bedrijven goed om kritisch naar bepaalde zaken te kijken. Daar is niets negatiefs aan en de aandeelhouders (lees analisten en computergestuurde aan-en verkoopprogramma's) kunnen er hun voordeel mee doen.
De negatieve opstelling van de analisten na jaren van overdreven optimisme hebben wel tot gevolg dat CEO's in hun schulp kruipen en te veel bezig zijn met de korte termijn. Investeringen worden uitgesteld en innovatieprogramma's vertraagd. Jammer genoeg moet de economie het nu net daarvan hebben en door het ontstane sentiment, worden deze initiatieven nu juist gehinderd.
Vanzelfsprekend zijn er deze week beleggers geweest, die voorzagen dat het negatieve gezwam over Getronics wel weer een positiever vervolg zou krijgen. Die hebben deze week dus weer het nodige verdiend. Daar zal de winst in beleggend Nederland voorlopig uit moeten komen. Hoe zwaar het vertrouwen van de opdrachtgevers van Getronics is geschaad, interesseert de analisten klaarblijkelijk minder, hoewel men zich bij het schrijven van de beschouwingen wel zou moeten realiseren, dat men in het eigen vlees snijdt.
In de USA worden de eerste analisten al voor de rechter gesleept op basis van hun soms ongefundeerde adviezen. In Nederland staan tal van arbeidsplaatsen van analisten ter discussie. Het kunnen er echter nooit zoveel zijn als het aantal arbeidsplaatsen, dat als gevolg van hun negatieve gespeculeer verloren zijn gegaan. Nu wil men onder de druk van mogelijke aansprakelijkheid in die kringen wel wat realistischer worden en slaat men door naar de negatieve kant. Het gevolg is, dat de beleggers ook die houding weer zat beginnen te raken en graag weer actief willen worden. Een goed oordeel is dan niet gemakkelijk, gezien zo hier en daar de (vermeende) belangenverstrengeling van de analisten met hun vreemde koersdoelen. Branchevergelijkingen trekken het beeld helemaal scheef. Deze week bleek uit het kwartaalverslag van KPN, dat men ondanks alles op de goede weg is met de schuldreductie. Na de paniekgolven over KPN eindelijk eens een goed bericht. Wel eens wat gegevens van Telefonika, Deutsche Telecom en France Telecom opgevraagd? Zelfs als men corrigeert voor schaalgrootte steekt KPN daar niet gek bij af. Overigens geen reden om nu euforisch te worden, want een schuld van 13,5 miljard Euro is in verhouding tot de jaaromzet nog steeds wel schokkend, maar het kan nog erger. Een vergelijking van KPN met de andere branchegenoten is dan ook onzindelijk!
Hoe zaken met elkaar verbonden zijn, mag blijken uit de discussie rond de aanvulling van de pensioenreserves. Veel mensen waar beleggen een vreemd woord voor is, zien hun oudedagsreserve verminderen en moeten meer pensioenpremies gaan betalen. Ook de mensen die overdekking op hun eigen huis hebben omgezet in een hypotheekverhoging mogen wel gaan oppassen, want ook huizen kunnen in waarde gaan dalen als de economie zo blijft voorttobben. Let op dat de banken dan precies weten, wie moet storten om de onderdekking aan te vullen. Als de huizenprijzen gaan dalen zal het juist in het segment zijn van de "Young Professionals", waarvan de baan ook al op de tocht staat.


 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's en op http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.
 
© TW 2001