25-08-2004 Column 145 Een alternatieve troonrede
 

De derde dinsdag in september nadert snel. Voor ťťn keer zou ik ook wel eens de troonrede willen schrijven. Ik zou dat dan aldus doen:

"Leden der Staten-Generaal,
Het was me het jaartje wel! Alle schakeringen van het leven zijn het afgelopen jaar aan mij voorbijgegaan. Van droefheid en oorlog in mijn familie tot droefheid en oorlog in mijn land. Mijn eigen droefheid draag ik in stilte en mijn oorlog heb ik onlangs kunnen beŽindigen door mijn nichtje haar rare echtgenoot de deur te laten wijzen.
De droefheid in mijn land geldt het feit dat mijn kabinet er maar niet in slaagt orde op zaken te stellen. Opnieuw is het aantal werklozen het afgelopen jaar gestegen, is het aantal vacatures gedaald en opnieuw doen mijn ministers daar niets dan wel te weinig tegen. Sterker nog, de werkloosheidsuitkeringen worden zowel in duur als in hoogte teruggebracht met het argument dat mensen dan sneller aan het werk gaan. Maar welk werk? Ook in mijn hofhouding heb ik een aantal banen laten vervallen omdat Bruin het niet meer kan trekken. Veel ministeriŽle energie is verspild in zaken als het beslechten van onderlinge ruzies en in iets dat bestuurlijke vernieuwing heet. Zo wil minister De Graaf dat het volk voortaan de burgemeester kiest. Wat een onzin. Bestuurlijk Nederland wil dat helemaal niet en het volk interesseert het geen biet wie burgemeester is. En gun mij die paar burgemeestersbenoemingen per jaar!
Oorlog is het hier met woonwagenkampen waar bewoners al vele jaren slechts 3% belasting hoeven te betalen. Officieel geregeld met mijn ministerie van financiŽn. Ik rolde van mijn troon van verbazing toen ik dat hoorde. Met zo'n regeling zouden bonafide ondernemers vele nieuwe banen kunnen creŽren, maar dat schijnt niet zo te werken in mijn land. Mijn staatssecretaris wil wel de vennootschapsbelasting omlaag brengen van 34,5 naar 30%, maar dan pas in 2007.
Echte oorlog is er ook, want onze jongens en meisjes zitten ver weg in Irak. Ik denk zelf dat we er ingeluisd zijn door Bush en Blair, maar nu ze er eenmaal zitten moeten ze er voorlopig maar het beste van maken.
Grote zorgen heb ik over het functioneren van ons rechtssysteem. Dat loopt vast door het grote aantal zaken dat aangebracht wordt, maar dat krijg je als de hoogste baas van het Openbaar Ministerie het Amerikaanse 'I sue you' tot in het absurde heeft doorgevoerd en bovendien niet tegen z'n verlies kan. U hebt een winkeldief een klap gegeven? Voorkomen! U hebt in opdracht van uw ambtelijke baas een rekening geknipt? Vast valsheid in geschrifte en voorkomen! U hebt terloops in een cafť een goeie aandelentip gehoord? Handel met voorkennis, beursfraude en voorkomen! Drugs zijn in mijn land toegestaan, terwijl dat in het grootste deel van de wereld streng verboden is. Het alcoholische drankje absint daarentegen ligt in de meeste landen vrij in de schappen, maar was tot mijn eigen verbazing in ons land verboden. De rechter schrapte het verbod en wat doet het OM? Dat gaat in beroep! Hebben ze daar niets beters te doen? Ik heb het er al met JP over gehad: die De Wijckerslooth moet weg. Ik hoor het hem nog op de televisie verklaren toen hem gevraagd werd naar het geringe succes van het OM bij al die vrijspraken in vermeende beursfraudezaken 'ach, de meesten zijn wel schuldig maar er waren niet genoeg bewijzen'. Ik heb altijd begrepen dat er in mijn naam recht gesproken wordt onder het motto 'men is onschuldig tot het tegendeel bewezen is'. Ik vroeg het laatst nog aan Donner. Die beaamde dat, maar zei dat hij studeert op een ander motto en keek er nog onheilspellender bij dan anders.
Leden der Staten-Generaal,
Ik ben voornemens mij meer met het beleid te gaan bemoeien en heb dan ook mijn volgende voornemens voor het nieuwe parlementaire jaar geformuleerd:
- het predikaat Koninklijke zal de Shell worden ontnomen;
- het lintjessysteem wordt afgeschaft nu zo langzamerhand iedere prutser er ťťn krijgt uitgereikt;
- de voorzitter van het college van procureurs-generaal wordt ontslagen;
- onze missie in Irak wordt beŽindigd. We hebben daar niets te zoeken;
- onze ministers zullen moeten streven naar minder regels vanuit Brussel. Voor zoiets als de juiste samenstelling van mijn favoriete balletje gehakt hoeven we geen Europese richtlijn;
- op het niveau van salarissen die betaald worden uit belastingopbrengsten moet streng worden toegezien. Het is toch te gek dat bij een geprivatiseerde overheidsinstelling niet gekeken wordt hoe efficiŽnter kan worden gewerkt, maar hoe de salarissen kunnen worden verhoogd! En waarom kunnen voetballers miljoenensalarissen ontvangen direct en/of indirect bekostigd door de belasting-betaler?
- werknemers die direct of indirect wantoestanden aan het licht brengen - zoals fraude bij een Europese instelling, prostitutiebezoek van ambtenaren bekostigd door aannemers, een in het geheim genomen provinciaal bankiersbesluit - dienen beloond te worden en niet bestraft;
- om de economie er weer boven op te krijgen dient mijn minister van financiŽn de 3% EMU-norm aan zijn laars te lappen;
- zowel de minister van financiŽn als die van economische zaken dienen bij aantreding aantoonbaar tenminste ťťn boek van de econoom Keynes gelezen te hebben;
- instellingen die rijk geworden zijn mede door directe of indirecte belastinginkomsten (waterschappen, woningbouwverenigingen, zorginstellingen) zullen worden verplicht hun reserves te investeren om daarmee o.a. banen te scheppen;
- indien uw vergadering prijsstelt op behoud van franje van Oranje en vertoon van mijn kroon, dient ook de Koninklijke Militaire Kapel te worden behouden;
- de meest vreselijke en truttige dag die ik als uw vorstin kan bedenken en moet ondergaan is Koninginnedag. Die wordt dan ook afgeschaft en vervangen door een echte nationale feestdag. Wellicht een datum uit onze rijke familiehistorie of anders gewoon 5 mei als dag van algemene vrede en bezinning.
Leden der Staten-Generaal,
Op mijn kosten kunt u nu een drankje aan de bar halen. Daarna ga ik naar huis en u aan het werk. En ik bedoel echt aan het werk voor het welzijn van ons vaderland. Pas op, ik let op u!"25 augustus 2004
Karel Baarspul
consultant
06-28168818
karel@ibsss.nl

 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's http://www.ibsss.nl/en op http://www.jobbingmall.nl en regelmatig op de nieuwsgroepen "nl.markt.banen" en "dds.banenmarkt" .
 
© TW 2004