01-09-2004: Column 146 Een Winnende Sollicitatie
 
Geregeld vragen kandidaten van ons bureau onze consultants om adviezen bij de opstelling van een "Winnende Sollicitatie".
In de afgelopen 10 jaar hebben wij in de opzet daarvan bij IBS nogal wat diepgaande wijzigingen zien optreden.
Toen mij dan ook gevraagd werd hiervoor toch eens via onze column wat waardevolle tips te geven, heb ik daaraan graag gevolg gegeven.
Vanwege het feit, dat de opdrachtgevers zeer kritisch zijn (hoe lang nog is de vraag, als ik een recent journaal zie en de berichtgeving van Ordina ), de volgende vraag:
Selecteer de functie die het best past bij je ambities.
Dat kan niet alleen op onze site www.ibsss.nl maar ook door de functie van jouw keuze in te tikken op het baanaanbod bij www.jobbingmall.nl of www.monsterboard.nl
Let daarbij zeer scherp op de profieleisen.
Zet bij voorkeur de verzamelde eisen op een stuk papier en vergelijk met wat je zelf te bieden hebt.
Kom je specifieke kennis te kort, kijk dan of je vergelijkbare ervaring hebt ten aanzien van de gevraagde methoden technieken talen of platformen.
Doe echter nooit de waarheid geweld aan want foute informatie verstrekken is volgens de sollicitatiecode strafbaar met ontslag op staande voet.
Men wijst op dit moment bij onze klanten kandidaten zeer snel af, indien zij ergens niet voldoen aan de verwachting.
Uiteraard moet men zich als kandidaat beperken in het CV om te voorkomen dat het te lang wordt.
Toch blijkt dat niet te werken, want je slaat aan het denken voor anderen en je weet nooit exact wat hun opdracht is, dus nooit dingen weglaten.
Ook niet qua ervaring, want men leest vaak de verkeerde dingen wel en de relevante informatie niet.
Mensen zijn nu eenmaal mensen en CV's staan vaak vol met non-informatie, zoals "ik ben ambitieus en zet mij voor 120 % in".
Zorg dat je CV een zakelijke focus uitstraalt en stel je zelf niet op in het middelpunt van de belangstelling .
Heb respect voor de HRM-functionarissen, die dit als dagelijkse kost moeten lezen en soms verdrinken in superlatieven en overdrijvingen.
Lariekoek en leuterpraat ergert deze mensen.
Ze doen er niets mee en worden er niet voor betaald.
Het kan zelfs tot afwijzingen leiden.
Creativiteit en inventiviteit bij de procedure zijn vaak voorbehouden aan de vakinhoudelijke functionarissen, die soms pas veel later bij de procedure worden betrokken.
Ook de hobby's "ik houd van dieren en doe iets met een verkennersgroep in de padvinderij" , "ik ben zeer sociaal" of "mijn kinderen zijn mijn hobby" zijn niet relevant voor het doel dat je nastreeft.
Flauwe voorbeelden natuurlijk, maar worden met name door recruiters genoemd in de top-10 van ergernissen.
Ook het feit, dat in CV's de opsomming van technische zaken soms een lange lijst van vage zaken is, die soms ieder verband mist met de functie waarop wordt gesolliciteerd.
Richt je aandacht op wat je wilt bereiken.
Daarin spelen diploma's en certificeringen een belangrijke rol.
Zorg dat je dan ook deze elementen op herkenbare en duidelijke wijze presenteert.
Laat niets aan het toeval over maar regisseer je eigen sollicitatie strak en vaardig!
Zodra HRM-ers binnen het CV op zoek moeten gaan naar jouw kwalificaties, wordt het weinig (en dat geldt niet alleen voor HRM-ers, overigens afhankelijk van hun persoonlijke betrokkenheid, kennis en ervaring, want het blijven uiteraard ook mensen).
Wij hebben lange tijd geprobeerd eventuele tekortkomingen in CV's te compenseren door intensieve intake gesprekken, met een uitgebreid rapport.
Helaas bezondigen wij ons dan ook aan het gebruik van standaardverhalen en kwalificaties, die ook niet met veel plezier worden gelezen.
Wij krijgen er dan ook nauwelijks terugkoppeling over.
Begeleiding van de kandidaten in de voorfase bij het opstellen van "het winnende CV" door een extra hoofdstuk in te voegen tussen personalia en opleidingen, dat moet ingaan op de functie die je zoekt en de kennis die je daarvoor hebt, zeer gecomprimeerd, waarbij je aangeeft hoe je hebt gefunctioneerd, in een team, type leiderschap, zelfstandig, indien van toepassing en resultaten in vergelijking met de planning en salarisverwachting alsmede verhuisbereidheid, werkt echter wel!
Je bent dan wel zo slim om juist de profieleisen van de functie als je eigen sterke punten te belichten en als het even kan een paar meer, die heb je immers vooraf opgezocht en gecontroleerd (zie boven). Het voordeel van een "zeer lichte overkwalificering" kan zijn, dat men je wellicht nu niet kiest, maar ook niet afwijst en je graag in portefeuille houdt
Zo'n type CV bouwt bij de lezer een positief gevoel op (als je de juiste toon geraakt hebt), zodat men de rest van je CV steekproefsgewijze leest, als om het goede gevoel te bevestigen.
Let er verder op bij eventuele publicatie van je CV op het internet, bij de vacatureborden als Jobbing Mall, Monster Board, Nationale Vacature Bank, op, dat zowel bonafide bureaus als wat "wildere" bureaus met je CV aan het slag kunnen gaan.
Is zo'n CV dan in algemene zin opgesteld, dan loop je het risico, dat je categoraal wordt afgewezen. Dat hoeft niet erg te zijn, maar het kan gebeurd zijn vůůr je het zelf ook hebt gemerkt. Sommige bureaus "schuiven" CV's in de markt naar een aantal potentiŽle klanten zonder dat je dit als kandidaat wordt gemeld. Soms zelfs ken je het bureau, dat dit heeft gedaan niet eens. Probeer je dan later "gericht" bij zo'n bedrijf te solliciteren, dan blijkt plotseling dat je al bent afgewezen.
Bij grotere organisaties worden de afschrijvingen met bepaalde codes geregistreerd binnen een met specialistische software ingerichte databank. Dit kan betekenen, dat als je je zelf later meldt, je bij een eerdere categorale afwijzing, niet eens meer langs de registrerende operator komt.
Vergeet daarom niet op je CV te vermelden, dat dit document slechts gebruikt mag worden op de markt, als het is aangepast aan de specifieke profieleisen van een vacature van jouw voorkeur.
Leg goed vast dat vooraf je expliciete toestemming voor presentatie bij een met name genoemde opdrachtgever benodigd is !


1 september 2004
Hans van der Sar
Directeur IBS
0655-733039
hans@ibsss.nl

 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's http://www.ibsss.nl/en op http://www.jobbingmall.nl en regelmatig op de nieuwsgroepen "nl.markt.banen" en "dds.banenmarkt" .
 
© TW 2004