22-02-2006: Column 151 De Nederlandse "Polderziekte" en verstaan wij elkaar nog wel?
 
De column is deze week een resultaat van een gesprek met een "personal coach", die schijnen wij allemaal nodig te hebben, net als psychische begeleiding als de kat is overleden(?).
Dat je vaak niet begrepen wordt, komt, omdat wij in de periode van den Uyl, Van Agt en Lubbers collectief "het wollig taalgebruik" in het hart gesloten hebben.
Politiek correct zijn was het credo en een partij om de hete soep heenlullen, zodat iedereen dronken raakt en in een sfeer van positivisme denkt dat na enige tijd ouwehoeren en zogenaamd communiceren de problemen opgelost zijn.
Balkenende heeft geen charisma, omdat hij de dingen veel minder charmant zegt en keihard op de feiten wijst.
Dat past niet in het gewenst gedrag, dat wij jarenlang van een eerste minister gewend waren.
Het gaat dan niet echt meer om een objectief oordeel maar wel om een collectief verminkt oordeel, waaraan wij een label hangen dat zulk gedrag te maken heeft met charisma.
Vervelende zaken die hij helder aan de orde stelde, werden zogenaamd "niet goed uitgelegd", niet omdat hij ze verkeerd uitlegde, maar omdat de goegemeente moedwillig de ontvanger op de verkeerde frequentie afstelde.
Gewoon als stoute pubers, die hun vader of moeder gewoon niet willen begrijpen.
Dit verhaal staat even los van het feit of ik het politiek wel of niet met Balkenende eens ben, maar is een pure emotieloze conclusie.
Het volk accepteert geen nee meer op een duidelijke vraag naar steeds meer.
Het volk is verwend, denkt alles ter discussie te kunnen stellen, heeft geen collectief respect meer en is gewoon ordinair intolerant, niet omdat dat nodig is, maar meer omdat ze de problemen niet begrijpen en zich ontheemd voelen.
Ja, misschien zijn wij wel rijp voor een dictator, de slachtofferrol spelen velen al.
Het volk kan al helemaal niet over de tijdsbarriere heenstappen om in te zien, dat onze kinderen de consequenties gepresenteerd krijgen van overbesteding door ons.
Net als wij via de rente op de veel te hoge staatsschuld nog jaren de rekening gepresenteerd krijgen van het sinterklaas spelen van Den Uyl.
Destijd kregen Van Agt en Wiegel de schuld van het uit de klauw gieren van ons staatshuishoudboekje, terwijl de basis daarvoor veel eerder gelegd was.
In plaats van de pijn te nemen werd salamipolitiek gevoerd en was Lubbers de latere no-nonse man de luis in de pels van vele latere kabinetten en droeg hij er persoonlijk de schuld van dat het jaren duurde, tot 1999, voordat wij weer een sluitende begroting hadden en Kok was er de schuld van dat Zalm niet de gelegenheid kreeg om geld in de knip te houden voor de slechte periode 2000-2005, want terwijl in 1999 de economie al aan het afkoelen was verbleef Paars nog in euforie.
Je moet je eens voorstellen dat de rentelast in 1999 op zo'n 25 miljard euro per jaar lag.
De rente is stevig gedaald dus nu is het al wat minder, maar nog steeds een last uit het verleden.
Het gebrek aan sociaal gedrag in onze maatschappij de afbouw van de voorzieningen komt dus allemaal van het sinterklaas spelen, consensusje, poldermodel en andere leuterpraat.
Kortom wij zijn zo wollig geworden met zijn allen dat wij misdaad verklaren vanuit cultuur.
Intolerantie vanuit wederzijds onbegrip.
Leugens worden verpakt als halve waarheden, mensen die iets meer denkvermogen hebben worden gewantrouwd en als het kan buiten de deur gehouden.
Opleidingen moeten worden versimpeld omdat wij het allemaal niet meer lijken te kunnen opnemen.
Met die versimpelingen komen mensen met een iets beter werkend denkraam al snel in een verdacht licht, lijken meer te zijn dan andere (arrogantie, bedreigend), past niet in het beeld van gelijke kansen.
Gelul, gelijke kansen. De dierenwereld zit zo ook niet in elkaar en de mens is de primaat met het slechtste karakter van allemaal.
Wie steekt er nu bij een mislukte voetbalwedstrijd auto's va andere mensen in de fik, wie gaat dan maar eens ongebreideld proletarisch winkelen.
Bij welke diersoort rammen de kinderen uit ballorigheid oudere soortgenoten in elkaar.
Waar de taak voor mensen met een doelbewust doel voor ogen dan ook op neerkomt is in begrijpelijke taal anderen uitleggen wat ze bedoelen/willen, maar vooral in dat proces controleren of de ontvanger goed afgesteld staat. Je eigen mening ventileren als een vraag ; heb ik goed begrepen dat jullie hier de dingen zo en zo doen omdat ......
Dit daagt meedenken van de andere kant uit.
Men voelt zich ineens betrokken bevestigt iets of legt iets nog eens uit, maar omdat ze mee mogen doen "denken ze" dat ze goed communiceren en krijgen ze een goed gevoel, terwijl als je het niet vragenderwijs brengt ze zich gaan afvragen waar je de arrogante moed vandaan haalt om te suggereren dat je nu al weet hoe het bij hen toegaat.
Een interview, waarin de zinsnede "u moet begrijpen dat" ontbreekt, wordt al behoorlijk zeldzaam.
Ik moet als luisteraar helemaal niets!
Bovendien wat moet ik met al die cliché's?
Het klinkt allemaal wat eikelig maar zo zit het wel in elkaar.
Eigenlijk is het dus een pleidooi voor een wat minder gejaagde en een wat tolerantere maatschappij waarbij je om je zin te krijgen wie dan ook in je leven bij de hand moet nemen en hem of haar begeleiden naar begrip omtrent jouw standpunten en dat in klare en duidelijke Nederlandse formuleringen zonder franje of fratsen met veel respect voor de intellectuele begaafdheden, hoe beperkt die ook zijn.
Het gevaar van de hedendaagse maatschappij is dat veel mensen die wat meer inzicht hebben, geleidelijk aan gaan denken dat zij in de war zijn en de massa klaarblijkelijk de wijsheid in pacht heeft.
Komt het zover dat je dat gaat denken, dan wordt je toekomst bedenkelijk, omdat je dan aan het twijfelen slaat over jezelf en de kracht van de mesn ligt juist in zijn vermoegen karaktervol met discipline aan zijn denkbeelden vast te houden en te vertrouwen op een goede afloop.
Daarom is onze volksfilosoof Cruyff voor ons van meer betekenis dan men hem nu al in belangrijke mate toedicht.
Hij praat in begrijpelijke (misschien wat kreukelige) taal over de noodzaak om alles simpel te houden. 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's http://www.ibsss.nl/en op http://www.jobbingmall.nl en regelmatig op de nieuwsgroepen "nl.markt.banen" en "dds.banenmarkt" .
 
© TW 2006