02-11-2006: Column 154 Mobiliteit in Nederland, een open brief aan Mark Rutte
 
From: Hans [mailto:ibs.sar@planet.nl]
Sent: woensdag 1 november 2006 11:05
To: 'info@markrutte.nl'
Subject: Mobiliteit in Nederland


Beste Mark,


Mijn bedrijf houdt zich bezig met executive search en headhunting van HBO ++ en academisch gevormden.

Geregeld worden wij geconfronteerd met eisen van werkgevers, die van hun potentiële werknemers verlangen dat zij naar de omgeving van het bedrijf zouden moeten verhuizen.

Wergevers hebben er vaak geen idee van wat de consequenties zijn.

Uiteraard zijn er de sociale, maar dat is iets dat er in deze context minder toe doet.
Wel van belang is het gebrek aan hooggeschoolden (vooral op technisch vlak) en het gebrek aan bereidheid voor het werk te verhuizen, waar het soms een regionaal probleem betreft dat met een simpele verhuizing zou zijn op te lossen.
Dat heeft twee heel vervelende consequenties enerzijds lijdt onze productiviteit eronder, men kan goede functionarissen niet vinden met vervolgschade omdat men doelstellingen niet kan realiseren, of men blijft schipperen met de kwaliteit die men wel heeft met hetzelfde gevolg.
Waar wat aan gedaan zou moeten worden, is het meer ambulant maken van de maatschappij, dat bevordert de groei van onze economie en werkt ook voordeling op het verkeersinfarct op onze wegen.
Destijds werden de mensen gestimuleerd wat verder van hun woonplaats te gaan werken, wij moesten daaraan wennen, want dat was elders in Europa ook heel gewoon.


Oplossingen:


· Afschaffen van de overdrachtsbelasting van 6%. Inmiddels is voor de doelgroep waar wij het hier over willen hebben het gemiddelde salaris vanaf Euro 60.000 per jaar en ze wonen doorgaans in een koophuis dat inmiddels op zo’n Euro 300.000 op de markt kan worden gebracht. Dan hebben wij het behalve de verhuiskosten, de sociale consequenties dus over een straf voor verhuizen in Nederland van Euro 18.000 alleen aan de staat, die daar niets voor doet en zelf waarschijnlijk ook met een verhuizing gediend is. Denk eens aan de WW consequentie en er valt meer te bedenken. Denk niet dat dit incidenten zijn, dit fenomeen maken wij in onze praktijk dagelijks mee. Te verwachten valt dat als het obstakel overdrachtsbelasting wegvalt, de werknemer aanzienlijk ambulanter zal worden en de verkeersdruk zou kunnen worden beperkt. Immers een paar duizend auto’s op de weg meer dan dan de capaciteit veroorzaken al files.

· Onlangs werd de maximumsnelheid van bussen verhoogd, doe dat ook met vrachtwagens. Veel ellende is ontstaan door het verschil in snelheid van vrachtwagens en personenauto’s. Men probeert er iets aan te doen door op tweebaans wegen inhaalverboden op te stellen, maar de consequentie is wel dat één baan nooit meer capaciteit kan hebben dan 80 km en dat is domweg minder dan 100 km per uur. Door de snelheden van de verschillende verkeerssoorten dichter bij elkaar te brengen wordt het verkeersbeeld rustiger en worden wat minder geoefende rijders met minder hektiek geconfronteerd en maken ze minder fouten en dus minder ongevallen. Het hoeft geen jakkeren te worden, maar universeel 100 km helpt al veel. Daarnaast kan vanuit verkeersveiligheidsaspect gezegd worden dat vrachtwagens precies als bussen technisch zodanig verbeterd zijn dat dit bij een rustiger verkeersbeeld geen extra gevaar oplevert.

· Sluipverkeer: In de afgelopen jaren is er veel aan gedaan om het sluipverkeer uit de periferie van onze steden en dorpen te verdrijven. Gevolg een geweldig gekrioel op onze op-en afritten, gevaarlijke situaties en een slechte doorstroming. Ten tijde van de renovatie van de A10 werden een aantal van afritten afgesloten en prompt bleek de verminderde capaciteit van de weg er veel minder toe te doen. Een overweging hier zou zijn om de op-en afritten in Nederland eens goed te bekijken en er in de stedelijke gebieden een aantal af te sluiten. Dat geeft natuurlijk wel problemen, maar vallen afritten niet te combineren door tunnels tussen thans bestaande afritten en deze te combineren en toe te voeren aan de hoofdwegen via aansluitende invoegbanen over enkele kilometers, of door het verlengen en verbreden van de soms levensgevaarlijke afritten, die het verkeer op de hoofdweg vaak blokkeren. Kijk eens in Den Haag waar men vanaf de N14 straks bijna geheel ondertunneld Den Haag tot Madurodam kan doorkruisen, of in Leiden waar een tunnel door het stationsgebied een eeuwig stinkend lint van ergernis in dit gebied oploste! Een andere oplossing is om op onze N wegen bij stoplichten simpelweg stalen fly-overs te gebruiken zodat deze hinderpalen kunnen worden weggenomen en zonder enige pijn de capaciteit van de wegen kan worden opgevoerd tot het voor de snelheidslimiet maximale.

Stoppen met die domme flitspalen. De techniek laat nu trajectcontrole toe, ga die dan ook intensief inzetten, dan is meteen dat domme geneuzel van bekeuringen voor 1 tot 5 km (uiteraard met correctie) voorbij.

Mark, het zijn maar een paar suggesties, die ik tot mijn verbazing nergens ben tegengekomen, maar die er voor de gemiddelde actieve burger en voor onze economie wel te doen.

Ik zet ze nu op papier, omdat deze zaken de Nederlanders raken en ik vanmorgen in de Telegraaf las, dat je wat harder de strijd in moet gaan met aansprekende punten.

Bespaar ons een kabinet van PvdA en CDA met “onbetrouwbare” Wouter aan het roer. De clash met Balkenende over de ontslagwetgeving is een prima voorbeeld, maar herinner je je ook nog dat hij ooit zei dat hij deeltijdfractievoorzitter wilde zijn om actief in de opvoeding van zijn kinderen te kunnen participeren? Doet Balkenende het dan niet goed of hebben miljoenen Nederlanders dan onverantwoordelijk gehandeld tegenover hun kinderen door keihard 5, 6 of 7 dagen per week te werken aan de welstand die Nederland thans kent? Krijgen wij straks een premier met een 4-daagse werkweek? Wat een paternaliserend standpunt en zo zijn er veel meer!

Pak ook die rechtse splinters aan, dat zijn zetels voor de VVD (!), wij kunnen niet zonder!

Ik wens jou en het verkiezingsteam heel veel succes in de komende weken.


Met vriendelijke groet,

INTERNATIONAL BUSINESS SUPPORT

Hans van der Sar, directeur


 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's http://www.ibsss.nl/en op http://www.jobbingmall.nl en regelmatig op de nieuwsgroepen "nl.markt.banen" en "dds.banenmarkt" .
 
© TW 2006