14-06-2007: Column 157 Open brief aan de VVD inzake wegbeprijzing
 


Geachte heer De Krom,

Hedenmorgen las ik in de dagbladpers, dat wederom een discussie losbarst over de kilometerheffing en de haalbaarheid ervan met het oog op de noodzakelijke technische voorzieningen.
Eerder deze maand kwam ik een bericht tegen, dat de Tweede Kamer een enquête zou wensen met betrekking tot de enorme budgetoverschrijdingen op het gebied van de automatisering " gekenmerkt door miljoenen verslindende operaties zonder controle" las ik ergens.
Ik begrijp dat uitstekend als directeur van een landelijk opererend executive search bureau.
Mij is altijd het voorbeeld bijgebleven van de Agent van Onderwijs, die ons bureau in een samenwerkingsverband een opdracht gunde (zo'n 5 jaar geleden), waarbij 75 ingeleende Oracle experts op de locatie Zoetermeer zouden moeten worden vervangen door 50 specialisten op de eigen pay-roll.
Kort voor de start van de search-opdracht ontvingen wij bericht van het ministerie van Onderwijs, dat de opdracht gestorneerd werd omdat bij een financiële audit was gebleken, dat er niet 75 mensen waren ingeleend maar 150 mensen. (Het werd niet duidelijk of voor die aantallen ook daadwerkelijk werkplekken aanwezig waren in Zoetermeer, waar men toch al met ruimtegebrek worstelde, noch uit welk budget deze mensen zijn betaald).
Dit ging men eerst uitzoeken, en wat daarvan gekomen is, is ons nooit medegedeeld.
Zo gaat het al jaren in grootschalige automatiseringsprojecten en het communicatieproject bij de landelijke politie was al niet anders.
Hoe meer technologie en hoe meer automatisering hoe minder greep op de afloop binnen budget, in ieder geval wijzen de reeds gedane proeven met de portalen op de A12 in die richting.
Om verder nog maar te zwijgen over de problemen, die een wegbeprijzing gaat opleveren voor de Privacy.
Wat mij nog het meest verbaasd, is, dat wij al beprijzing van het gebruik van auto's kennen, via de accijnsheffing op de brandstoffen.
Dat gaat geruisloos al vele jaren en kan best gebruikt worden om het gebruik van auto's te belasten in plaats van de BVB of de wegenbelasting.
Het is eerlijk en er kan niet mee geknoeid worden en bovendien behoeft het geen enkele controle, want koopt men geen brandstof, dan kan men niet rijden.
Bovendien de benzineslurpers moeten meer brandstof gebruiken en betalen dus helemaal automatisch in functie van hun milieuvriendelijkheid.
Daarnaast betaalt iedereen die Nederland bezoekt er 1x moet tanken keurig mee, zonder ingewikkelde administratieve flauwekul.
Het zware beroepsverkeer kan geaccommodeerd worden, door daarop misschien een ander heffingenregime los te laten, want die gebruiken toch al nooit de pompen gericht op de personenauto's, omdat die onder hoge druk tanken.
Kortom heel simpel.

Voordeel:
De wegbeprijzing kan in gang gezet worden op het moment dat men heeft uitgerekend hoeveel toeslag er per liter brandstof moet worden betaald en de bijbehorende wetgeving door het parlement en de Eerste Kamer is geaccordeerd, niets wachten tot 2012 of maken van onnodige studiekosten, gewoon als politiek eens pragmatisch zijn en doen in plaats van praten.
Alle problemen die in relatie tot de huidige ideeen te berde worden gebracht passen bij groeperingen met hun eigen belangen, die er niet toe doen en slechts leiden tot een wirwar aan regelingen en technische kosten.
Nu ik dezer dagen las dat de VVD zich nu als oppositiepartij keihard en duidelijk gaat opstellen en zich te weer gaat stellen tegen ongewenste uitwassen van onze democratie, is dit vast een idee dat de VVD wil omarmen, want het vaagt alle andere proefballonnetjes omtrent wegbeprijzing uit belangengroepen en gemeenten, zoals absurde verhoging van de parkeertarieven in één klap van tafel.
Ik hoop dat mijn idee met belangstelling door u wordt gelezen en dat ik van u mag horen het liefst in een debat in de Tweede Kamer.
Met vriendelijke groet,
Wg
Hans van der Sar, directeur IBS

 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's http://www.ibsss.nl/en op http://www.jobbingmall.nl en regelmatig op de nieuwsgroepen "nl.markt.banen" en "dds.banenmarkt" .
 
© TW 2007