12-03-2008:Column 158 Roddel, speculatie en zaken die het leven moeilijk maken
 


Al maanden ruist het in het struikgewas en gaan speculaties van specialist tot specialist, dat de recessie in de USA zal overslaan naar Europa.
Een mogelijke recessie, die, behalve door de sub prime rate leningen ook vooral veroorzaakt wordt door de twijfel, die bestaat aan de mogelijkheid om de al vele jaren bestaande groei in de USA nog langer te realiseren.
De Amerikanen begonnen dan ook al halverwege het vorige jaar het R-woord te gebruiken.
Zoals het aan de andere kant van de plas gebruikelijk is, wordt vervolgens iedereen die zijn mond open kan doen, gevraagd naar zijn mening.
In dat geval doet het er weinig toe of de aangesprokene ook echt een oordeel kan hebben want men is alleen geÔnteresseerd in de echo van de eigen mening!
Als het antwoord maar een beetje lijkt op die eigen mening wordt dat meteen gezien als een bevestiging van de juistheid dat een recessie ophanden is, want dat is immers de mening die op voorhand bestaat.
Onlangs stond een artikel in de NRC-next hoe deze vooringenomenheid bij vrouwen werkt.
De eerste gedachte die toen bij mij opkwam, was dat dit wel een erg negatieve benadering was over het vermeende groepsgedrag bij vrouwen.
In essentie kwam het erop neer, dat vrouwen in hun gesprekken onder elkaar de neiging hebben bij het horen van negatieve verhalen, solidair te willen zijn en mee te gaan klagen als iemand zijn hart uitstort, zonder erbij na te denken, of te proberen de geschetste situatie te relativeren of om iemand uit de put te halen.
Het gevolg is dat volgens het rapport vrouwen elkaar al heel snel een depressie tot en met een echtscheiding laten aanpraten.
In hoeverre vrouwen zich in dit opzicht onderscheiden van de journalistiek in het algemeen en de financiŽle journalistiek in het bijzonder is maar de vraag.
Een geregeld volgen van de financiŽle sites als Bloomberg, CNN money en Beurs.nl alsmede de TV-zender RTL-Z geeft een aardig beeld.
Deskundige na deskundige wordt in beeld gesleept om stellingen te poneren, die nergens op slaan.
De suggestie uit de USA dat de Europese Centrale Bank in navolging van de FED ook de rente moest gaan verlagen, was lachwekkend. Even was ik bang dat bankpresident Trichet zich onder druk zou laten zetten, maar hij toonde zich evenals Duisenberg destijds een man van karakter.
Inmiddels blijkt uit het nieuws in Duitsland vanmorgen en opnieuw vanmiddag bij de bekendmaking van de schatting over de economische groei in Nederland in 2008 door de Rabobank, dat het er op ons continent redelijk gezond uitziet en er geen reden is om overhaaste maatregelen te overwegen, wat men ook zegt aan de andere kant van de oceaan.
Thans bewijst zich in Europa, dat de stabiliteit ontstaan op basis van de voorzichtige rentepolitiek van de ECB heeft voorkomen dat excessen als de subprime-leningen ellende in Europa heeft kunnen ontstaan en dat slachtoffers alleen vallen bij banken in Europa, die hun risico's niet voldoende hebben ingeschat.
Wat vooral het laatste jaar opvalt is dat de oude heer Greenspan, die reeds enkele "bubbles" op zijn kerfstok heeft, het niet kan nalaten met zijn uitspraken voortdurend zijn opvolger voor de voeten te lopen.
Daarnaast maakt hij nu veel "kleine centjes" aan zijn laatste "bubble" door zich als adviseur aan te sluiten bij het hedgefund dat het meest aan de primerate ellende heeft verdiend.
Als men de extreem lage rentestand minder lang had laten bestaan zou de ellende veel minder groot zijn geworden, maar met een rentestand van 1,5 % waarbij de eerste jaren op zo'n subprime hypotheek min of meer alleen de prime rate in rekening wordt gebracht en in de jaren daarna de rente extreem oploopt, is vragen om problemen.
Inmiddels wordt de prime rate stevig verlaagd, hetgeen betekent dat in het verlengde daarvan de risico's voor de hypotheekverstrekkers afnemen en als dat even zo doorgaat zal blijken dat een deel van de afschrijvingen best weer zal kunnen vrijvallen.
Intussen bewijst dit dat men in de USA geen vrije markt economie kent, maar dat deze sterke geleide trekjes vertoont.
Zodra men begint te piepen worden links of rechtsom maatregelen genomen die de marktsituatie sterk vervalsen. Kijk eens naar maximum en stand van vandaag van de AEX en de Dow Jones, resp. 735/440 of -40% en 14100/12150 of -14%. In welke economie gaat het nu eigenlijk op dit moment beter?
Het laatste onderwerp is de speculatie de alle belangrijke grondstoffen.
Opnieuw wordt het budget van de consument heftig geraakt door de zich suf speculerende hedgefunds.
Alle grondstoffenprijzen inclusief de olie rijzen in hoog tempo de pot uit. Prijzen hebben steeds vaker niets meer te maken met de waarde van het onderliggende produkt en hoe zwaarder men verdient aan de speculatie hoe erger het wordt.
Bedrijven zijn meer bezig met het produceren van aandeelhouderswaarde dan met een fatsoenlijke marktstrategie, maar daarover later meer.

 
Noot: Kijk voor het regelmatig bijgewerkte banenaanbod op de IBS vacature-pagina's http://www.ibsss.nl/en op http://www.jobbingmall.nl en regelmatig op de nieuwsgroepen "nl.markt.banen" en "dds.banenmarkt" .
 
© TW 2007