07-02-99 Column 24: Jouw weg naar succes en geluk

Ieder normaal mens wil succes en geluk in het leven.
Dat bereik je niet zo maar, daar moet je wel wat voor doen!
Wat is succes en geluk als je helemaal alleen in het leven staat?
Als je er even over nadenkt, kom je al gauw tot de conclusie, dat je je relatie met andere mensen nodig hebt om een gevoel van succes en geluk te krijgen.
Ga nu niet direct roepen, dat dat niet waar is, maar accepteer het en begin gewoon je best te doen op relaties ontwikkelen met andere mensen.
Je wil wat van iemand anders en je vindt dat je er allebei beter van kan worden. Dat is een beschrijving van een relatie.
Geen enkel mens kan 100 % in zijn eigen levensbehoeften voorzien, dus moet je achter de dingen die je wilt hebben aangaan.
De een probeert gewoon door geweld, intimidatie of boerenslimheid te krijgen wat hij wil. Deze methodiek wordt vaak gebruikt in het criminele circuit, hoewel ook hele respectabele mensen hun weg ermee weten te vinden.
Je kan je ook gewoon veel zieliger voordoen dan je bent en om op basis van sympathie of medelijden te verkrijgen wat je wilt. De beste manier lijkt me toch een relatie op te bouwen op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Op den duur geeft dit type de meeste bevrediging.
Er zijn zo van die gezegden als: "Geld stroomt naar geld", "Wie goed doet, goed ontmoet". Opvallend is dat mensen, die tevredenheid uitstralen, succesvoller zijn, dan lieden die plichtmatig bezig zijn.
Eigenlijk komt het erop neer, dat als je vindt, dat het leven je redelijk bedeeld heeft, je ook meer geneigd bent een ander zijn aandeel in het levensgeluk te gunnen. Omdat je je zo gedraagt, is je levensstijl meer ontspannen dan die van iemand, die gefrustreerd probeert het optimale te bereiken. Die laatste houding kost veel meer energie en roept bij anderen agressie op, die weer cumulatief bijdraagt aan de negatieve visie van de persoon op zijn leven.
Vaak is het verschil tussen beide stijlen maar heel gering, maar begint het gewoon bij het gebrek aan aandacht voor de belangen van anderen. Uiteraard ook niet te vergeten het gebrek aan waardering voor je eigen ik. Wie kent niet die tennisser, die alles en iedereen inclusief zijn racket vervloekt, omdat hij speelt als een "natte" krant. Ik denk niet, dat dergelijke uitbarstingen ooit iemand in een "Richard Krajicek" hebben veranderd, misschien heeft het een aantal medelijdende blikken van de toeschouwers opgeleverd, maar niet meer dan dat.
Waarom lukt het ons toch zo slecht om zorgvuldig met anderen om te gaan.
Dat zit gewoon allemaal in onszelf. Je bent onzeker. Je speelt in het toneelstuk van het leven, dat tot je frustratie een open eind heeft. Je weet zo'n beetje waar het heen moet gaan, maar je hebt niet alles in de hand en dat benauwt je, het maakt je onzeker. Omdat je situatie nu eenmaal is wat hij is, moet je er mee leren omgaan. Je moet dus gewoon gaan werken aan je zelfvertrouwen. Pff, zelfvertrouwen, lariekoek, ik hoor het u zeggen. Ik, géén zelfvertrouwen, hoe kom je erbij. Heb je me niet, dit of dat zien doen?… Ja precies, dat bedoel ik. In zo'n geval gaat het gewoon vaak om geweld, agressie of een soort slimheid, die wat minder geliefd is!
Nee, het gaat om " relaties met anderen". Het gaat om "actief omgaan met anderen positief en zonder voorwaarden vooraf". Het gaat niet om het onder de zoden maaien van anderen.
In de praktijk blijkt, dat 85% van alle zakelijke mislukkingen hun oorzaak vinden in persoonlijke relaties.
Kijk gewoon eens om je heen, dan zie je dat het lang niet altijd de slimste mensen zijn, die het gelukkigst zijn. Maak nu geen flauwe (misschien wel Bijbelse) grappen, maar realiseer je, dat dit serieus bedoeld is. Wat die gelukkige mensen met elkaar gemeen hebben, is, de welwillendheid van hun omgeving.
Vroeger was het leven een stuk eenvoudiger, vader was de baas en je deed wat hij zei, ook als hij geen gelijk had, want dan trad de basisregel in werking namelijk dat vader gewoon de baas was. Nu is het een overlegsituatie geworden. Autoriteit is iets dat je verdient. Een welwillendheid van je omgeving. De hoeveelheid, die je wordt toebedeeld, heeft alles met je persoonlijkheid te maken en de mate waarin je in staat bent de belangen van je medemens zeker te stellen op een manier die men waardeert.
Het is niet voor niets dat sommige verkopers (hier is niet bedoeld, het gladde type), die veel zorg aan hun klanten besteden haast vanzelf de orders verwerven en de "hardsellers" het nakijken geven. Het gaat dus gewoon om het gunnen. Om je relaties in die geestelijke staat te brengen, moet je vertrouwen inboezemen, moet je interessant zijn, moet je je zorgzaam gedragen. Het komt gewoon neer op de juiste wijze van beïnvloeden. De beloning is succes en geluk. Die krijg je niet door dwingen en forceren, al evenmin door te bedelen om wat je wilt hebben, want dan verlies je ieder respect. Ook het serviel rondgaan "met de hoed in de hand" helpt niet om te krijgen wat je wilt. Nee, de oplossing is aan je ego en je zelfvertrouwen werken. Plezier hebben in de relaties met andere mensen. Tevredenheid uitstralen. Mensen in je succes betrekken, dat is de oplossing voor het bereiken van succes en geluk.

Bibliografie: ISBN 0-13-410671-7 Prentice Hall Inc , Les Giblin, Confidence and Power

© TW 2001