14-03-99 Column 27: Nog wat aanwijzingen om persoonlijk succes te halen

Als je zaken doet, zet de eerste opmerking soms al de toon voor het hele proces. Als je heel formeel bent, zal de ontmoeting ook meestal heel formeel verlopen. Ben je vriendelijk dan wordt die inzet gevolgd.
Hoewel er ook wel eens iets misgaat, is meestal de eerste indruk van het grootste belang voor de ontwikkeling van een relatie. Erg bepalend is hoe je jezelf presenteert. Heb je daar geen goed gevoel over dan zal ook zeer waarschijnlijk de ander geen goed gevoel over jou krijgen. Hoe groter de spanning bij jezelf oploopt over het belang van de ontmoeting hoe groter de kans dat er iets niet naar verwachting zal lopen. In veel gevallen wordt om de spanning wat te reduceren geprobeerd anderen bij het gesprek te betrekken of een mening over anderen gevraagd. Is die negatief dan versterkt dit de negatieve atmosfeer. De les hieruit is ten alle tijden positief en constructief te blijven.
Helaas liggen er nogal wat voetangels en klemmen. Het is namelijk niet altijd zo dat onze les volledig toepasbaar is, want vriendelijk en begripvol zijn, kan ook afstotend werken. Er zijn mensen, die domweg mensen afstoten als ze zich op een wijze gedragen, die al door hun lichaamstaal weersproken wordt. Vanzelfsprekend herkent men dat zo iemand zich niet "echt " gedraagt. Dan voelt men zich niet op het gemak en wekt deze houding eerder spanning dan ontspanning. Iedere houding moet dus in overeenstemming zijn met wat de omgeving op een natuurlijke wijze accepteert. Als wij die omgeving zelf manipuleren door ons te omringen door onze eigen supporters dan weten we met vrij grote zekerheid dat wij ons buiten de maatschappij plaatsen, omdat ons gedrag niet meer bepaalt wordt door de maatschappij maar door onze supporters. In dit verband is het dan ook zeer vreemd dat eraren psychologen nog steeds het voetbalgeweld op tribunes in de hand proberen te houden door de supporters te scheiden. Juist dit laatste plaatst zich buiten het normale normbesef en kan men gesteund door de eigen aanhang beginnen en een geheel "eigen" maar volstrekt onacceptabel gedrag. Natuurlijk heeft men ooit op goede gronden gekozen voor deze scheiding, echter deze handelwijze heeft mensen, die zich wel aan het normale normbesef houden van de tribunes verjaagd. Toen in een algemeen als gewelddadig bekend staande omgeving als het FC Utrecht stadion in de zomer van 1998 de WK Hockey werd gespeeld, was het stadion voor het eerst in zijn bestaan dagen achtereen tot de laatste plaats bezet (14.000 toeschouwers) er was drank en er was politie. De laatste groep had moeite zich aan te passen aan het geordende gedrag van het publiek. Het was dat de vuilnisbakken op zeker moment vol waren, anders was zelfs geen sprake geweest van zwerfvuil. De fans van de diverse ploegen zaten gewoon door elkaar heen op de tribune. De enige dissonant die er soms was, was de overvloedige regenval. Gedurende de loop van het toernooi werden steeds minder politiemensen duidelijk zichtbaar ingezet, want het was gewoon niet nodig!
Acceptatie speelt een belangrijke rol in de manier waarop wij ons gedragen. Vaak worden er grapjes gemaakt over de man, die thuis niets te zeggen heeft en op de zaak de potentaat uithangt. Eigenlijk heel flauw, want het probleem voor sommigen is veel groter. In vele huwelijken vindt de man of de vrouw thuis niet die liefhebbende echtgenoot / echtgenote, die een positieve en opbouwende invloed op zijn of haar persoonlijkheid uitoefent. De details zijn weinig relevant, maar het resultaat zo veel te meer. Het gevoel van eigenwaarde neemt af, men houdt minder van zichzelf, wordt onzeker en de tolerantie voor de omgeving wordt ook snel minder. Er volgen interacties, die niet direct met de werkomgeving te maken hebben, maar al ergens anders in een ander omgeving geconditioneerd zijn.
De zucht om gewaardeerd te worden is heel groot. Zelfs zo groot, dat kleine oorzaken grote gevolgen hebben. Je moet dus laten zien, dat andere mensen waardevol voor je zijn, dat betekent onder meer:

Vooral in een restaurant waar je wat vaker komt, staat het als restaurateur verzorgd om nota van de klant te nemen en hem bij zijn naam aan te spreken.
Waarom krijg je toch altijd in een restaurant in Nederland als je om bediening vraagt antwoorden als dit is niet mijn wijk, mijn collega komt zo, ik komzo bij u, waarop men wegloopt. In Nederland heeft men heel veel moeite met krantvriendelijk gedrag in serviceverlenende beroepen. Ooit is bedacht, dat dienstbaar zijn iets onoirbaars zou zijn en dat is er klaarblijkelijk heel diep ingesleten. Zoals eerder gezegd is in deze situatie actie de garantie voor onaardige reactie. Bepaald geen goed voorbeeld van gedrag waarbij partijen elkaar met wederzijds respect bejegenen.
Het oude gezegde "Met stroop vangt men meer vliegen dan met azijn" gaat nog altijd helemaal op.
Veel van de narigheid in intermenselijk reacties heeft te maken met onze eigen normen en maatstaven. Soms leggen wij onszelf te zware waarden en normen op, die wij vervolgens op anderen menen te moeten projecteren. Gevolg wij houden niet van onszelf en al helemaal niet meer van onze omgeving, die nog verder dan wij zelf tekort schieten in het door ons verwachte gedrag. Er bestaat geen gevoel van waardering en acceptatie over en weer met als gevolg veel onnodige wrijving en narigheid in onze intermenselijke relaties.

Bibliografie: ISBN 0-13-410671-7 Prentice Hall Inc , Les Giblin, Confidence and Power

© TW 2001