21-03-99 Column 28: Onzekerheid of zelfvertrouwen?

Je uitstraling, je geloof in jezelf bepaalt je succes. Daar hebben we het eerder over gehad. Immers als je meent te kunnen slagen in een project (wat dat ook moge zijn), zien problemen er oplosbaarder uit. Ze zijn niet minder moeilijk, maar vanuit je positieve benadering durf je meer, bent creatiever en inventiever, dus lacht het succes je eerder toe, dan degene die vanuit een negatieve instelling niets of te weinig onderneemt. Opnieuw het enthousiasme en de inspiratie, die wonderen voor je verrichten en uiteraard de inspiratie om de eerste actie te maken. Het gaat er om, dat je er in je benadering vanuit gaat, dat je van het leven houdt, dan houdt het leven van jou. Met die instelling kan de complete vreemde geen reden hebben om onvriendelijk tegen je te zijn, als je hem aanspreekt. Je verliest je defensieve benadering en lokt dus ook geen defensief gedrag uit. Alle verdedigingsmechanismen zijn uitgeschakeld. Jouw open en vriendelijke benadering lokt open en vriendelijk gedrag uit.
Al je angsten overboord zetten en het initiatief nemen, dat is de oplossing. Gewoon niet wachten op een vriendschappelijk signaal, maar zelf de eerste stap zetten, jouw vriendelijk uitnodigend signaal uitzenden. Anderen verlangen net zo naar een vriendschappelijk initiatief als wij zelf. Ga het nu ook weer niet overdrijven. Want net als met oversellen gaat het dan mis.
Natuurlijk blijft dan nog steeds het probleem over, dat je iets moet gaan zeggen. Wat is dan zo uitnodigend en stimulerend voor een goede communicatie?
Veel van je persoonlijk welbehagen hangt af van je vaardigheid om je gedachten, gevoelens, ambities in heldere taal uit te drukken. Lukt dat allemaal niet, dan ben je niet in staat je gevoelens en emoties te verwerken en leidt dit tot ongewenste spanningen. De grootste handicap in dit proces van uitdrukkingsvaardigheid is onze wens perfectie na te streven. Communicatie in al zijn vormen is niet altijd briljant. Je hebt niet altijd even veel inspiratie. Soms moet je gewoon even opwarmen. Hoe meer spanning er in jezelf zit, hoe moeilijker echte communicatie tot stand komt. Een echte aanrader is de ander aan te zetten over zichzelf te vertellen, dan heb je de kans je interesse te tonen en vanuit oprechte interesse op de zaken die beiden echt boeien in te haken. Een algemene opmerking of simpel een vraag, waarop je al lang het antwoord weet, kan de start vormen van een conversatie.
Ben je eenmaal in gesprek, dan moet je wel in de gaten houden dat niemand graag nare berichten, slecht nieuws of andere negatieve verhalen wil horen. Je echte goede vrienden zullen wel luisteren, maar ook niet te lang!
Ook sarcasme, cynisme, pesterij of flauwe grapjes worden niet op prijs gesteld.
In de communicatie tussen mensen is het luisteren heel belangrijk. We vertellen graag dat we goede luisteraars zijn, maar is dat ook zo? In hoeverre is hier sprake van gewenst gedrag zonder overtuiging. Luisteren maakt een mens wijs, dat weten we allemaal. Als je goed naar mensen luistert, zullen ze je precies vertellen wat ze van jou en het leven willen. Hoe vaak wordt in de handel niet verzucht, dat men zo graag zou willen weten, hoe de tegenpartij er voor staat. Dat we het echt niet weten, ligt vaker aan onszelf dan aan die tegenpartij. We hebben vaak domweg niet geluisterd, niet gecommuniceerd en zeker niet de juiste vragen gesteld.
Dat geldt niet alleen intermenselijk, maar ook voor de taal van ons lichaam. Een overdreven zelfbewustzijn is een slechte voorwaarde voor communicatie met jezelf en anderen. Je raakt dan zeer op jezelf geconcentreerd en ziet automatisch alles vanuit jezelf. Er is geen aandacht en belangstelling meer voor je omgeving.
Om goed te kunnen functioneren moet je weten wat mensen willen, wat ze nodig hebben en wie ze zijn. Om te slagen hebben we geduld nodig en de wil ons open te stellen, te vragen en te luisteren.
Luisteren op zich is al een hele kunst. Wie kent niet de leergangen waarin er op aangedrongen wordt controlevragen te stellen, gezichtspunten van de ander te herhalen en samen te vatten, vooral je gesprekspartner in de ogen te kijken en een open ge´nteresseerde houding uit te stralen. Misschien simpele en irritante onderwerpen, omdat we allemaal menen alles al te weten. Bovendien wat weet zo'n cursusleider van jouw specifieke bedrijfstak en vooral van jou af. Jij bent immers de oude aap, die ze echt geen klimmen meer hoeven te leren. Wat je op dat moment uitstraalt is, dat jij de wijsheid in pacht hebt, geen interesse hebt voor je medemens en volstrekt op jezelf gericht bent. Wie kent niet het gevoel van onzekerheid, dat je overvalt, als je een complete vreemde wilt aanspreken? Het begon al op feesten. Je ziet een leuke vrouw of man, maar je bent bang dat je poging om in contact te komen om de onduidelijke redenen zou kunnen mislukken. Je blijft op een veilige afstand het goede moment afwachten, dat vaak helemaal niet komt. Plotseling vanuit het niets is daar dan die ander, die er wel op afgaat en binnen een paar minuten in een gesprek verzeild is alsof ze elkaar al jaren kennen. Een ding is zeker, je zelfvertrouwen heeft een goede deuk opgelopen. Hoe deed die vervloekte maar ook bewonderde ander dat ?

Als jij die "oude aap" bent, vraag je dan in de geborgenheid van je vermeend succes eens af, hoe het echt staat met je zelfvertrouwen. Heb je niet een wal van verdediging om je heen gebouwd om je eigen onzekerheid voor je medemens te verbergen!

Bibliografie: ISBN 0-13-410671-7 Prentice Hall Inc , Les Giblin, Confidence and Power

© TW 2001