11-04-99 Column 31: Factoren die succes stimuleren

Waar droomt iemand over, als hij over succes denkt? Droomt iemand eigenlijk wel over het succes, of meer over de manieren om een droom waar te maken. Is dat niet meer een zelfgekozen taak, die men wil vervullen? Waar komt zo'n droom vandaan, dat er zo'n motivatie en gedrevenheid uit kan ontstaan.
Genoeg vragen om dieper op in te gaan.
Vaak zijn de bekwaamheden, die uiteindelijk tot het realiseren van de droom leiden volledig ondergeschikt aan de effecten, die het oplevert, zoals roem, zelfvertrouwen, succes, geld en wat niet meer.
Voorbeelden genoeg van mensen, die ervan dromen later beroemd te worden. Een behoorlijk aantal realiseren hun doel, maar er zijn er ook die jammerlijk falen.
Het gaat erom de motivatie te krijgen om aan de vervulling van een droom te gaan werken. Vervolgens moet men de vasthoudendheid hebben om ook bij tegenslag door te zetten. Het waarom van het doorgaan wordt bepaald door het eigen karakter, maar soms nog meer door de omgeving. Men wil niet afgaan of anderen teleurstellen, meestal is men op een wagen gesprongen en met het krijgen van het eerste succes ontstaat er een verslaving om door te gaan. De houding is positief en trekt daarmee automatisch succes aan. Het maakt energie beschikbaar. Soms ook is het een vlucht, omdat er doodgewoon niets anders te doen is.
Opvallend is de keuze die men maakt uit de sectoren waarin men succes wil behalen. Vaak is het stom toeval, maar je komt ook mensen tegen waarvan de keuze al voorbestemd is door traditie.
Onderweg komt men een heleboel emoties tegen als angst, opwinding, behoefte aan zekerheid en gretigheid. Men moet proberen daarmee op een juiste wijze om te gaan, omdat deze emoties één voor één afbreukrisico's vormen. Druk vanuit het gezin kan al een belangrijke aanleiding vormen om het op te geven. Een vrouw of zorgen om het welzijn van de kinderen kunnen de druppel zijn. Als gezinsomstandigheden werkelijk het breekpunt zijn, mag men zich afvragen of dat breekpunt niet altijd heeft bestaan en slechts heeft gewacht op een moment om zich te manifesteren. Vanzelfsprekend kan de vrouw of de man stellen dat er meer in de wereld is dan het najagen van een ideaalbeeld of een droom willen realiseren. Binnen een relatie betekent dit meestal dat een van beiden water in de wijn moet doen. Of het op den duur in het licht van mogelijke gemiste kansen en een beschadigd ego of verminderd zelfvertrouwen de moeite waard is geweest, is vooraf nauwelijks te bepalen. Te meer daar het proces omgekeerd evenredig gestimuleerd wordt of afgebroken door positieve of negatieve factoren. De keuze is er dan ook een van een ondernemer, die bereid is een wissel op de toekomst te trekken. De mens wordt gevormd in het gezin en in het onderwijstraject dat doorlopen wordt. Vooral dit laatste mag een bron van toenemende zorg worden genoemd.
Er dreigt een tekort aan onderwijsgevenden en de overheid heeft het aanzien van deze beroepsgroep onder de druk van de bezuinigingen in de laatste 20 jaar behoorlijk geschaad. De beloning is veel te laag, zodat het leven voor deze beroepsgroep nog eens extra wordt bemoeilijkt en er didactisch zeer begaafde personen afzien van "hun droom" in het onderwijs.
Binnen het gezin wordt in steeds sterker mate gekozen voor de eigen belangen, terwijl de "oude waarden" een grote mate van gezins- en familieloyaliteit voorschreven. Dit bevordert het aantal echtscheidingen en mentale ontwrichtingen bij de kinderen. In het nastreven van je eigen geluk een spoor van pijn en verdriet achterlaten bij je kinderen of je voormalige partner, zal op de duur niet positief bijdragen aan je zelfbeeld. Als je je door loyaliteitsbeginselen niet aangesproken voelt, komt er vroeger of later een moment, dat je er met iemand over moet praten, om je geweten (blijvend) in slaap te sussen.
Succes heeft ook iets te maken met macht en geld!
Macht kan betekenen, orders geven en anderen ze laten uitvoeren. Evengoed kan het bij macht gaan over de mate van voortgang die men bereikt. Of over de mate waarin men in staat is anderen verbaal te overtuigen. Geld is meer een maatstaf voor de manier waarop je functioneert. Het is een resultaat van je functioneren. Daar is niets mis mee. Als een medium maakt geld dus succes tot een spel, omdat heel vaak de uitkomst van te voren kan worden voorspeld.
Allesoverheersend blijft het zelfbeeld . Je bent jezelf, uniek, anders dan anderen, je kunt dingen laten gebeuren.
Hier zit precies het verschil tussen mensen die gemotiveerd worden vanuit hun zelfbeeld en die welke hun motivatie puur aan het geld ontlenen. De laatsten falen meestal, omdat ze van iedere emotie en soms elke creativiteit en inventiviteit ontberen.
Ook factoren als status, respect en aanzien zijn erg belangrijk. Status omdat het een erkenning of beloning is voor geleverde prestaties en op die manier het zelfbeeld versterkt. Respect is van belang, omdat het een directe dagelijkse uiting van waardering is, die soms wel zwaarder telt dan een geldelijke beloning.
Een andere factor van belang voor succesvolle mensen is om in staat te zijn iets tastbaars tot stand te brengen.

Het gaat dan om het vinden van die ene oplossing die een doorbraak vormt naar totaal nieuwe perspectieven. Het hebben van een idee, het in de praktijk brengen en de resultaten oogsten. Gewoon iets waardevols tot stand brengen.

Bibliografie: Tactics, The Art and Science of Success, by Edward de Bono, Fontana Paperbacks 1986

© TW 2001