18-04-1999 Column 32: Voorbereiding op succes en hoe je het verder onder controle houdt.

Of je het prettig vindt of niet, je kunt rustig aannemen, dat je genen al een bepaalde richting voor je leven bestemmen. Of die richting tot succes leidt of niet, heeft mede te maken met de omgeving waarin men opgroeit en de opvoeding die daarbij gegeven wordt.
De mate waarin je beschikt over ambitie, doorzettingsvermogen en discipline kan de sluimerende kwaliteiten die
ieder mens bezit doen ontwaken en ze verder ontwikkelen.
Een andere belangrijke factor, die meespeelt is, wat je van het leven verwacht. Ben je een type, die alles laat komen, zoals het valt, dan is er weinig kans, dat je op creatieve en inventieve manier omgaat met de kansen, die het dagelijks leven jou biedt. Je zult dan wellicht in staat zijn met keihard werken wel het een en ander te bereiken, maar bij gebrek aan natuurlijk talent zal het een geweldige opgave worden om succes blijvend een deel van je leven te laten worden.
Er zijn omgevingen te bedenken waar het reiken naar de top gezien wordt als een overdreven soort ambitie waar men maar beter van kan afzien. Men wordt daar gezien als een uitslover en dat is niet bepaald een gezonde voedingsbodem voor het nastreven van hooggespannen verwachtingen.
Veel mensen zien kans binnen hun netwerken door goed te luisteren veel ervaring op te doen. Zoiets werkt altijd erg sterk binnen de commercie. Men neemt succes waar en probeert het te kopiŰren. Soms lukt dit, maar belangrijker is dat men de verworven kennis op een typische eigen wijze verwerkt, zodat nieuwe kennis ontstaat, die binnen het eigen denkpatroon en de eigen stijl is geworteld en universeel in de toekomst toepasbaar is. Als dat niet lukt, is men slechts een hersenloze kopie van een ander individu en verwordt de presentatie tot het opdreunen van een geleerd lesje. Heeft men een netwerk, dat uitgebreid genoeg is, waarin veel mensen oorspronkelijke gedachten hebben of methodieken openbaren, dan is degene die kopieert zonder eigen verwerking gedurende langere tijd verzekerd van de toestroom van "nieuwe lesjes" om op te zeggen. Zo'n persoon kan dan langere tijd genieten van het aanzien, de waardering en het respect van zijn omgeving. Het resultaat zal kortstondig succes zijn. Op den duur echter zal gemakzucht en slordigheid een keer leiden tot de ontmaskering en is de droom en de verdere verwachting van succes voorbij. In eerdere columns heb ik al eens aangegeven, hoe commercieel talent de neiging heeft te verdampen op het moment dat bij het behalen van een doel nadrukkelijk het "heilige moeten" zijn kop om de hoek steekt. De uitstraling is dan niet positief meer en zal zijn uitwerking niet missen op de omgeving. De ontwikkelingscyclus wordt dan in negatieve zin opgestart en men zal steeds minder succes behalen. Uiteindelijk zal men uit de operationele positie worden verwijderd. De les hieruit is dat men kunstmatig verworven kennis binnen de natuurlijke stijl moet inpassen. Dat kan er toe leiden, dat men er goed aan doet de eigen grenzen vast te stellen. Als men meer wil dan in het vermogen ligt, kan dit op den duur slechts tot problemen leiden en vooral ook voor teleurstellingen in de leefomgeving. Niettemin bestaan er mogelijkheden om met behulp van bepaald rolgedrag de eigen mogelijkheden gedurende enige tijd wat op te rekken. Soms lijkt dit niet onmiddellijk de resultaten op te leveren die men verwacht. De vraag is dan of men er wel voldoende aan tijd en moeite in heeft ge´nvesteerd. Vaak geeft men te snel op, of wacht men op signalen uit de omgeving dat men op het juiste pad zit. Verwacht in dat verband niet te veel. Het gaat er meer om dat men het eigen plan trekt dan dat men op complimenten gaat zitten wachten. Om je op je eigen succes voor te bereiden is het dan ook beter de antwoorden op je twijfels en onzekerheden binnen jezelf te zoeken en op basis van je bevindingen een eigen strategie te ontwikkelen. Het begint dus met de sterkte en zwakte analyse van jezelf. Denk echter niet dat je je bevindingen te absoluut moet uitleggen, omdat een genuanceerde benadering en het spiegelen aan je gewenste persoonlijke stijl aanwijzingen kan verschaffen voor verbeteringen, die absoluut resultaat zullen opleveren. Kijk in je nieuw verworven kennis van jezelf uit voor het trekken van conclusies, die je later de excuses voor het falen in het bereiken van je doelstellingen kunnen worden. Soms is het resultaat van je onderzoek niet bepaald bemoedigend. Misschien moet je er dan eens over praten met iemand die je op vertrouwelijke wijze kan helpen wat orde in je gedachten te scheppen en met hem een plan voor zelfverbetering opstellen. In het nastreven van succes is het ook van belang, dat je de realisering zoekt in een richting, die je iets laat doen wat je leuk vindt in een omgeving waarin je je thuisvoelt. Het ene gebied wordt gekenmerkt door hard werk en transpiratie, het andere door een normale inzet en inspiratie. Wat bij jou hoort, maak je helemaal zelf uit. Soms gaat het er zelfs niet om wat je kan, maar wie je kent! Een reden te meer om aan je persoonlijk marketing communicatie te werken binnen je eigen netwerk. Hoe meer je communiceert, hoe meer je te weten zult komen. Je zal vaker kansen ontdekken en je vaardigheid om op basis van die kansen doeltreffend te handelen, zal mede je mate van succesvol zijn bepalen. In het bereiken van je doelstellingen gaat de oude voetbalwet "laat de bal het werk doen" op. Dat wil zeggen, dat het vooral in de aanvang handig kan zijn, nuttige allianties te vormen. Ga daar echter op een open en eerlijke manier mee om. Te vaak worden allianties alleen gesloten om op enig moment de zakenpartner in de binnen- of buitenbocht in te halen. Ook hier geldt weer een nuttig commercieel axioma, dat een zaak pas goed is als de voorwaarden door alle partners als aantrekkelijk wordt ervaren (both win). Te hard zakelijk onderhanden (het onderste uit de kan halen) leidt ertoe dat je de deksel op je neus krijgt en luidt het einde in van iedere nuttig geachte samenwerking.

Bibliografie: Tactics, The Art and Science of Success, by Edward de Bono, Fontana Paperbacks 1986

© TW 2001