6-6-1999 Column 38: Korte en lange termijn en hoe ga je er mee om.

Dagelijks prijst men de helicopter-view, en de gave de grote lijnen te zien, het zicht op de korte en lange termijn. Men heeft het over de politieke haalbaarheid, de share-holder value en de het belang van alle stake holders, het milieu en het broeikaseffect. Gewoon alsof het zaken zijn, die naast elkaar en door elkaar heen besproken kunnen worden. Helaas kennen al die onderwerpen hun eigen regels en uitgangspunten, die helemaal niet verenigbaar zijn en waar het enige smeermiddel de politieke haalbaarheid lijkt te zijn. Lijkt, omdat de politieke haalbaarheid iedere dag anders kan zijn. Ons leven wordt voortdurend bepaald door "breaking news". Hoe meer we ons laten sturen door de korte termijn hoe meer we worden gemanipuleerd door de marketing communicatie. Om een duidelijk en eerlijk antwoord vragen, noemen we tegenwoordig waarheidsvinding. Als er een onderzoek wordt gedaan, gaat het niet meer om het vaststellen van de feiten, maar alleen nog maar over de manier waarop we ze zodanig presenteren dat eigenlijk niemand er meer om heen durft te gaan. Als iemand een mening publiek verkondigt, waar die ook over gaat, is hij een specialist. Het barst dan ook van de specialisten over wat je maar kan bedenken. Marketing communicatie beheert ons bestaan of het dat marketing manipulatie. Hoe zat dat ook al weer met die man die de naam had dat hij altijd op tijd kwam? Die kwam toch nooit te laat! Ooit eens op zo iemand gelet? Moet je een keertje doen. Of kent u die vertegenwoordiger, die al wist wat hij over een bezoek ging rapporteren, voordat hij het had afgelegd. Misschien heb je zelf wel die fantastische secretaresse, die de notulen al kan schrijven voordat de vergadering heeft plaatsgevonden. Tegenwoordig hebben we de financiŽle analisten, die de winststijging van de multinationals voorspellen met cijfers achter de komma. Inmiddels zitten onze topmanagers met "vierkante ogen" de AEX te volgen. Hoezo manipulatie en wat blijft er dan nog van de lange termijnstrategie over? Nee het gaat alleen nog maar over tactiek, communicatie en "hard" onderhandelen. Iets geven om iets te krijgen speelt soms een grotere rol dan integriteit en rechtlijnigheid. Je moet heel creatief je weg zoeken en heel ver gaan in je methoden om echt te kunnen winnen en succesvol te zijn. Anderzijds zijn de maatschappelijke regels erop gebaseerd om de individuele creativiteit van de burger zoveel mogelijk aan banden te leggen, Niet omdat men er een hekel aan heeft, maar gewoon om de meerderheid tegen een kleine supercreatieve minderheid te beschermen. Niettemin zijn er mensen, die zo waanzinnig goed in communicatie zijn, dat de kwaliteiten, die zij op hun maatschappelijke positie echt nodig hebben helemaal ondersneeuwen. Anderen missen die communicatie kwaliteiten en die moeten dan ook vakmatig veel beter opereren. Dat vraagt standvastigheid, integriteit en zelfvertrouwen. Als het onderweg even tegenzit of zelfs misgaat, kan hun zelfvertrouwen er binnen de kortste keren aangaan, of worden ze door hun omgeving zo hard aangepakt, dat ze hun eigen functioneren vanzelf wel ter discussie gaan stellen. Zelfvertrouwen is dan ook iets, dat van essentieel belang is om lange termijndoelstellingen te realiseren. Het blijft een prachtig middel zelfs als het gewoon aangeleerd is en het naar buiten gewoon een aangeleerde pose is.
Binnen onze opvatting over tactiek is integriteit en geloofwaardigheid van heel grote waarde, daarnaast doen deze eigenschappen veel voor je om het leven en de keuzes ervan beter aan te kunnen. Het is en blijft altijd van belang om te onderscheiden tussen hoe zaken altijd traditioneel werden gedaan en hoe ze gedaan moeten worden als we gehoorzamen aan ongeschreven zakenregels. Het volgen van die ongeschreven zakenregels zijn van groot belang om te realiseren wat je wilt en zeker beter dan als Don Quichotte te gaan pionieren en proefondervindelijk je doelstellingen proberen te bereiken. Steeds proberen anderen en vooral het systeem slimmer af te zijn, is niet slim en ook niet heldhaftig. Men zal je steeds proberen te manipuleren ook als je daar zelf nooit toe zou overgaan. Zoek de noodzakelijke confrontatie altijd op bekende terreinen en vooral niet op het terrein van de tegenstander. Probeer steeds te ontdekken wat je als tegenstanders van elkaar beiden te winnen zou kunnen hebben in plaats van te zoeken naar een situatie waar de een wint en de ander verliest. Vaak is wat je zoekt een compromis van alternatieven. Probeer je te realiseren dat een compromis samengesteld is uit onderdelen. Zoek naar de mogelijkheid om een nieuw element aan het compromis toe te voegen. Iets wat tot dusver niet meespeelde, maar dat de presentatie van het compromis wezenlijk kan veranderen. Te vaak worden elementen van het compromis alleen maar in verschillende volgorde gepresenteerd zonder dat er echt iets in de samenstelling is veranderd. Wees alert op mensen, die hun (vermeende) intelligentie ontlenen aan hun grote netwerken, maar die zich van deze opgedane kennis niets eigen kunnen maken, omdat ze er niets eigens aan toevoegen en de kennis die ze uitstralen in feite een spiegelbeeld is van wat ze aan originaliteit bij anderen hebben aangetroffen Gewoon een imitatie dus. De kennis van de marketing communicatie stelt mensen in staat deze techniek diepgaand te beheersen. Dit zal ten koste van de werkelijk scheppende mens gaan. De manager, die iets kan laten gebeuren, die echt een toegevoegde waarde heeft en die door zijn korte en lange termijnvisie gepaard aan zijn geloofwaardigheid , integriteit, creativiteit en inventiviteit binnen zijn referentiekader in staat is intuÔtief acties te starten, die vrijwel altijd tot succes leiden.

Bibliografie: Tactics, The Art and Science of Success, by Edward de Bono, Fontana Paperbacks 1986

© TW 2001