13-08-1999 Column 46: Zelfvertrouwen

Een onderschatte eigenschap van de mens is zijn zelfvertrouwen. Is dat weg, dan gebeuren de vreemdste dingen, is het in optima forma aanwezig, dan kun je alles wat je wilt bereiken.
Blakend van zelfvertrouwen stelt een solicitatieprocedure niets voor, want je stelt de juiste vragen en krijgt de antwoorden die je wenst. Andersom zal je je nieuwe werkgever de juiste antwoorden geven op zijn vragen.
Is er geen zelfvertrouwen dan voert aarzeling de boventoon en zal het gesprek moeilijk verlopen en vrijwel zeker geen resultaat opleveren.
Maar in plaats van het praten over het wel of niet hebben van zelfvertrouwen is het interessanter om te bespreken hoe we een eventueel falend zelfvertrouwen kunnen opvijzelen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een uitspraak die veel gebezigd wordt, maar begrijpen we hem ook?
Het gaat er om dat men geestelijk en lichamelijk in evenwicht is. Dat is niet een kwestie van pilletjes of andere hulpmiddelen, maar meer een kwestie van het gebruiken van je energie niet alleen maar voor psychische arbeid , maar ook voor fysieke arbeid. Op die manier blijft het natuurlijk evenwicht gehandhaafd. Dat betekent niet, dat iemand die tot dusver de hele dag zat en vrijwel geen lichaamsbeweging had, nu maar eens in het wilde weg moet gaan sporten! Iedereen weet of behoort te weten, dat dat een zeer gevaarlijk bezigheid is.
Het is daarom van groot belang vooraf een dokter te consulteren, als men het plan heeft om plotseling meer aan lichaamsbeweging te gaan doen. Als de dokter vaststelt, dat sport of wat meer lichaamsbeweging geen kwaad kan, kan men heel rustig beginnen met het opbouwen van een een betere weerbaarheid. Uiteindelijk zou het er toe moeten leiden, dat men zo'n twee keer in de week tenminste een uur intensief aan (indoor-)training of sport zou moeten doen. Het moet echt tot transpiratie komen door lichamelijke inspanning. Het maakt daarbij absoluut niet uit welke activiteit wordt gekozen, als het maar niet dammen of schaken is!
Als die lichaamsbeweging tot een routine is geworden zul je vaststellen, dat je na zo'n periode van versterkte fysieke arbeid plotseling tot veel meer in staat bent. De concentratie gaat beter, het energieniveau wordt verhoogd, de stofwisseling verbeterd en het denkproces verloopt ook veel beter.
Om dat laatste gaat het nu precies. Op het moment dat het denken beter gaat ontstaan er vanzelf nieuwe stimulerende gedachten, die er weer toe bijdragen dat je een beter gevoel over je zelf krijgt.
Nu zullen velen denken dat zij al veel aan sport doen, want hoeveel Nederlanders doen niet van tijd tot tijd mee aan een marathon. Ofschoon het een heel persoonlijke mening is, ben ik van mening dat massale sportbeoefening andere doelen dient dan de hierboven aangegeven. Voor mij heeft een marathon zeker voor wat betreft de amateurs iets van en jezelf bewijzen voor je omgeving. Ook aardig voor het opbouwen van respect en zelfvertrouwen, maar het heeft weinig te maken met de zelfreinigende werking van een gebalanceerd gebruik van psychische en fysieke energie.
Onderzoek bij mensen, die op individuele basis aan sport doen en de doelstelling hun leven wat meer in evenwicht te brengen toont aan, dat het feit dat men zich na verloop van tijd beter gaat voelen, zijn weerslag heeft op de manier waarop men zich in zijn omgeving manifesteert. Als vanzelf wordt de instelling positiever, de kijk op het leven meer optimistisch dan tevoren en in de leef- en werkomgeving zullen de irritaties afnemen. Dit zichzelf versterkend effect heeft tot gevolg dat het gevoel van eigenwaarde haast van zelf wordt opgevoerd. Je voelt je beter, je omgeving irriteert je minder en je omgeving op zijn beurt waardeert je meer, omdat je in de omgang evenwichtiger en dus als aardiger ervaren wordt.
In tegenstelling tot wat veel over dit onderwerp geschreven wordt kun je dit hele proces zonder enig medicijn of ander hulpmiddel in eigen regie doorlopen. Ik voorspel je de resultaten zullen goed zijn! Natuurlijk zijn er situaties te bedenken, dat mensen om uit de put te raken of om hun zelfvertrouwen op te vijzelen meer hulp nodig hebben dan zo'n simpele zelfwerkzame methode, maar binnen welke therapie dan ook zal de simpele energiebalans verbetering een belangrijke rol spelen. Een belangrijke les uit het vorenstaande is, dat men het ontbreken van het zelfvertrouwen vooral binnen het eigen lichaam moet zoeken. Hoe het ontstaan is, kan veel redenen hebben. Misschien moet je zelf wat minder commentaar op je omgeving leveren en je oordeel en mening over anderen eens even opschorten voor je de ander daar wellicht ongewild mee beschadigt. Misschien moet je wel besluiten bepaalde negatieve of politiek geladen omgevingen te gaan mijden, omdat je jezelf daar niet op je gemak voelt of omdat je jezelf daar onnatuurlijk moet gedragen. Een dergelijke levenshouding kan voor zowel privé- as zakelijke relaties wel enige consequenties hebben. Niettemin kan het beter zijn om vandaag conclusies te trekken, dan in een voortdurend proces je zelfvertrouwen te ondermijnen of te laten ondermijnen.
Let erop dat je zelfvertrouwen ermee gebaat is, als je 's ochtends met eentevreden gevoel in de spiegel kunt kijken en uitziet op een nieuwe dag waarin je weer een stap kunt zetten naar het berieken van de doelstellingen. Nog mooier wordt het als je 's avonds dankbaar naar je spiegelbeeld kunt kijken en kunt zeggen, dat de dag weer de moeite waard is geweest om geleefd te worden. Als dit voor iedereen zou gelden zou de productiviteit in Nederland zeer veel stijgen!

 
© TW 2001