27-02-2000 Column 70: Manipulatie of Motivatie..... (2)

In deze column een aantal voorbeelden van manipulatie.

Autogebruik is langzamerhand een vies woord geworden. In dat verband wordt gemakshalve vergeten, dat de automobilisten, die gedurende de weekdagen in hun kooi op 4 wielen zitten, daar alleen maar zitten, omdat ze niet anders kunnen. Door de ontwikkeling van de werkgelegenheid van de laatste jaren is het op de weg steeds drukker geworden. Het aantal werklozen is met zo'n 350.000 afgenomen, maar het aantal auto's op de weg zal dus wel met bijna de helft van dit aantal zijn toegenomen. Daar was nu net geen plaats meer voor op onze benauwd uitgelegde wegenstelsel. De eerder bestaande werkeloosheid versluierde dus eigenlijk onze zo'n 5 jaar geleden ook al bestaande problemen. Dat kwam toen niet slecht uit. Misschien komt de situatie van vandaag ook wel niet zo slecht te pas, want ook gebaseerd op deze situatie wordt wee gemanipuleerd. Nu om de automobilist een complex en een soort schuldgevoel aan te praten.
De krapte op onze wegen wordt nog eens extra geaccentueerd door allerlei sluipwegen af te sluiten, zodat er eigenlijk nog een extra concentratie plaatsvindt op al die al te krappe hoofdwegen. Overigens zeg ik daarmee niets ten nadele van het weren van het sluipverkeer. Zo'n actie is volkomen terecht en verdient allerwegen ondersteuning. Jammer genoeg laat het wel zien dat onze infrastructuur toch wel schromelijk is achtergebleven bij de ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid in Nederland. Dat het zo vol is, is echter niet de schuld van de automobilist, maar meer van de overheid die zelf in de zestiger jaren het ontstaan van slaapsteden heeft bevorderd en die zelf altijd liep te roepen dat men beried moest zijn verder van de woonplaats werk te aanvaarden. Op het moment dat die boodschap actueel was, deed de overheid niets anders dan de massa manipuleren om een gedrag te vertonen dat onder de toen geldende opinie gewenst was. Volgzaam volkje als we zijn, doen we nu hetzelfde in omgekeerde richting.
Het is bepaald interessant om te zien dat de ontvolking van de binnensteden een halt wordt toegeroepen door het bouwen van heel acceptabele woningen en soms zelfs zeer luxe woningen midden in het centrum van een stad als Den Haag. Enerzijds om de sociale controle binnen de stedelijke gebieden te verbeteren en anderzijds om de mobiliteit wat te gaan beperken.
Ontwikkelingen die allemaal veel jaren in beslag nemen, maar uiteindelijk wel aan hun doelstellingen gaan beantwoorden.
Een verdere bemoeilijking van de verkeersdoorstroming vindt zijn oorzaak in de begrenzing van de maximumsnelheid van de vrachtwagens op 80 km per uur. Ook weer een heel logische maatregel, die echter op zich wel consequenties heeft voor de capaciteit van het wegennet. Ik weet wel dat men graag vertelt dat bij een lagere gemiddelde snelheid de doorstroming op het wegen net bevorderd zou worden, maar vroeger hebben ze mij ook wel eens geprobeerd wijs te maken dat er meer auto's een tunnel inrijden dan dat er uitkomen en dan bedoelde men niet dat dit door een ongeluk kwam. Leuke redeneringen die geen hout snijden. Inmiddels is men wel zo ver dat men de vrachtwagens verbiedt om tijdens bepaalde uren van de dag elkaar in te halen met een pesterig klein snelheidsverschil. Overigens een beetje controle op de snelheidsbegrenzers van vrachtwagens en autobussen zou ook niet misstaan. Maar ja hun snelheidsoverschrijdingen worden door het grote aantal camera's die juist die overtredingen moeten meten toch niet geregistreerd, omdat die camera's staan afgesteld op rond de 100 of 120 km/u.
De laatste maatregel die het verkeer veiliger zou moeten maken (welk een prachtig voorbeeld van manipulatie) is het verbannen van de bromfietser naar de rijweg. Net de meest ongemanierde weggebruiker tussen het snelverkeer inzetten lijkt misschien handig, maar zal op den duur naar mijn gevoel zeker de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Onlangs kwam ik zo'n bromfietser tegen met een snelheid van geschat tegen de 100 km/u, een snelheid die hij op het fietspad nooit gehaald zou hebben.
Nog een leuke maatregel die riekt naar manipulatie is het voorstel om de belasting op LPG auto's te verlagen en op diesel te verhogen. Een maatregel die compleet voorbij gaat aan de ontwikkeling van de diesel technologie. Juist in die sector is zeer veel bereikt in het beperken van het brandstofgebruik en de eerste auto's met een gebruik van 3 liter op 100 km zijn ge´ntroduceerd. Ja zeggen tegenstanders van diesel, maar die roet en zwavelvervuiling van deze brandstof is toch niet toelaatbaar. Inderdaad toelaatbaar niet. Het is echter wel de overheid die onvoldoende druk uitoefent op de oliemaatschappijen, die gemakkelijk deze problemen technologisch kunnen oplossen. Mogelijk heeft de overheid er geen oog voor, of misschien komt het niet uit, schonere brandstof en dan ook nog minder gebruik. Of zou het alleen maar gebrek aan kennis van nieuwe technologie zijn?

Noot: Kijk voor het laatste banenaanbod op de IBS pagina's van http://www.jobbingmall.nl en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.

 
© TW 2001