26-03-2000 Column 74: Droom of werkelijkheid?

Dacht ik vorige week nog dat het beursdrama rond World On Line in de komende weken in volle omvang duidelijk zou worden, nu lijkt het erop dat het zich op "Nieuwe Economie" wijze supersnel ontwikkelt. Het kon ook eigenlijk niet anders. Een aantal maanden geleden nog was WOL in het nieuws omdat ze voor het aanbrengen van nieuwe medewerkers 20.000 gulden premie gaven. Nieuwe abonnees kregen vrij entree op het net en op vermelding van hun bankrekeningnummer nog een 25 gulden premie. Vandaag krijgt men nog commissie op telefoontikken, maar dat is straks als ADSL gemeengoed en ook de kabelaansluitingen in aantal toenemen voorbij. Dan moet het uit de reclame en andere betaalde diensten komen. Wedden dat het nogal gaat tegenvallen als je helemaal geen eigen inhoud hebt.
De zwaarste slachtoffers lijken te gaan vallen bij de eigen medewerkers. Volgens een krantenbericht kon men lenen om ermee in de aandelen WOL te beleggen. Dat schijnt grootscheeps te zijn gebeurd. Nu de beurskoers inmiddels bijna gehalveerd is in een week handel, is er dus vele duizenden guldens aan schuld ontstaan voor die medewerkers.
Als je uitgaat van een spaarquote per maand van maximaal 500,= hebben sommige mensen zich binnen een week voor jaren in de schuld gestoken. De ironie van het verhaal is, dat er ook een bericht verscheen waaruit blijkt dat Nina Brink zich via een slimme constructie waarop geen meldingsplicht rust (onder de 5%) van aandelen heeft ontdaan, dus gecashed heeft. Op die manier is bijgedragen aan de grote koersval die dus haar directe medewerkers heeft getroffen. Zoiets levert leuke verhoudingen binnen een bedrijf op! Als je het zou hebben gedroomd, zou iedereen je vragen hou je zoveel idioots bij elkaar kunt verzinnen. Helaas is dit de werkelijkheid!
Het treurspel in Rotterdam sleept zich ook van droevig hoogtepunt naar volgend superlatief. Dromen zijn bedrog, maar als je wakker wordt..... Loco-burgemeester Simons gooit zijn bonnetjes weg, zegt hij.... Half Nederland zoekt als voorbereiding van de jaarlijkse belastingaangifte te pletter naar de bewijzen om de kosten te kunnen aantonen, die men zakelijk gemaakt heeft. Hoe verzint zo'n man zoiets. Als jongmaatje werd mij door mijn baas te verstaan gegeven, dat alle kosten die door mij ooit zakelijk gemaakt moesten worden tot de laatste cent moesten worden aangetoond. Dus onderweg betekende dat overal een bon van vragen. Van tijd tot tijd staat in artikelen van belastingadviseurs en niet te vergeten Recherchebureau Hofman uitgebreid uitgemeten hoe belangrijk dit ritueel is en hoe zwaar er geprobeerd wordt op slinkse manier de hoeveelheid waardevolle bonnetjes als bewijs voor gemaakte kosten nog een beetje op te rekken. Meneer Simons leest vast die berichten niet, of is het dan echt zo, dat politici misschien nogal eenzijdig ontwikkeld zijn en op de koop toe wereldvreemd. Dat verklaart dan meteen de van tijd tot tijd curieuze wijze van handelen. Meneer Simons zit nu thuis nog een beetje na te dromen, maar hij zal toch eens in de "Real World" blootstaan aan een ruime mate van hoon om zijn na´viteit of is het gewoon gebrek aan respect voor de intelligentie van de rest van de wereld.
De leukste oplossing is de uitspraak van de Rotterdamse raad door een moreel dilemma te doen ontstaan bij de "zogenaamde oplichters". Zo'n beetje het idee, je weet zelf wel hoeveel je gestolen hebt, als je nu snel zelf dat gestolen bedrag terugstort in de gemeentekas is alles vergeten en vergeven. Dromen of werkelijkheid?
Kun je het echt in je stoutste dromen verzinnen? Het antwoord moet ja zijn, alleen hebben de meesten van ons zulke dromen niet, want wij moeten dagelijks met de harde werkelijkheid omgaan. Dan kan je je zulke na´eve dromerij niet permitteren. Gelukkig begrijpt het openbaar ministerie dat ook. Zij stellen op eigen initiatief een onderzoek in. Hoera roepen er een paar in de politiek. Nu zul je eens een paar leuke veroordelingen zien. Mis evenwel, dat staat nog helemaal niet vast, want het OM zegt zelf, dat het ook best mogelijk is, dat blijkt dat er helemaal niets aan de hand is en dan worden de betrokkenen geschoond van iedere blaam. Blijken ze echter schuldig te zijn dan zijn de rapen gaar, want dan mogen ze waarschijnlijk op een "voorbeeld" straf rekenen. Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen voordat duidelijk vast staat wat er nu precies aan de hand is geweest.
Het blijft echter voor mij een potsierlijke vertoning. Met mijn jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland binnen verschillende industrietakken, heb ik nog nooit zulk dom gestoethaspel gezien. Als men er nu echt op uit zou zijn geweest om zichzelf te verrijken of zichzelf iets extra's te gunnen, zou men dan echt zo stom op deze manier hebben gehandeld. Ik waag het te betwijfelen. We hebben in Nederland genoeg ervaring met echte meester oplichters zoals Heer Olivier. In de praktijk heeft hij laten zien dat hij in zijn pink meer hersens heeft dan alle deelnemers in dit Rotterdams treurspel en ik bedoel dan de "Goeden" en de "Slechterikken".
Maar dromen zijn bedrog, knijp jezelf maar eens hard om in de werkelijkheid wakker te worden. Heeft Peper misschien gelijk als hij zegt dat hij en zijn collega's het slachtoffer geworden zijn van een volksgericht, vroeger een bekend wagenspel in de omgeving van Staphorst. Een politieke afrekening misschien? Pepertje pesten? Voordat dit drama weer vergeten kan worden zullen er vele mensen beschadigd zijn. Sommigen hebben met vuur gespeeld meenden in hun dromen zich alles te kunnen permitteren, anderen waren echt na´ef een enkeling gewoon arrogant.
Ook de discussie over zakelijke transacties die niet of onvoldoende gedocumenteerd waren, omdat het delicate zaken waren, die slechts op "Need to know" basis konden worden gerealiseerd, is een onfrisse discussie. Iedereen weet dat er zaken zijn die niet aan de grote klok kunnen worden gehangen, omdat dan geen resultaten meer haalbaar zijn.
Nu het spel in Rotterdam aan langzamerhand in de landelijke politiek op deze manier op de wagen gezet is, is er reden om aan te nemen dat de politiek nog verder aan daadkracht en besluitvaardigheid zal inboeten. Je zal als politicus wel gek zijn om nog ergens je nek uit te steken, zonder brede steun en grote openbaarheid.
Als je nu denkt dat dit hele droomwereldje kenmerkend is voor de politiek, dan zit je er goed naast.
Ook bedrijven als destijds RSV en Ogem, recent Baan, OcÚ en Stork kennen of kenden drama's, die tot veel narigheid hebben geleid, waarbij besluitkracht en daadkracht opgeofferd werden aan conformiteit en grijze muizigheid. Vooral geen rimpels in de vijver, politiek geschuifel, wegpoetsen van de werkelijkheid, vooruitschuiven van beslissingen en bovenal rustig voortdromen over een betere toekomst.
Met deze situaties hebben we allemaal dagelijks te maken en het is goed om je als je van werkgever verandert na te trekken of je tot een club van dromers toetreedt of dat het management van dat nieuwe bedrijf voor 100 % in de werkelijkheid staat en dus al je beloften aan jou gaat waarmaken!

Noot: Kijk voor het laatste banenaanbod op de IBS pagina's van http://www.jobbingmall.nl en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.

 
© TW 2001