21-05-2000 Column 81: Schijn en Werkelijkheid

Deze week werden wij opgeschrikt door de plotselinge verslechtering in de gezondheidstoestand van Prins Bernhard. Hoewel ik vandaag las dat oude mensen van 88 jaar nu eenmaal doodgaan en dat het gezien zijn leeftijd misschien nu een goed moment was. "facts of life", die we maar te accepteren hebben. Ik meen het met de illustere column writer op dit punt geheel oneens te moeten zijn. Soms denk ik wel eens dat mensen geleid worden door de schijn die soms de vorm van werkelijkheid aanneemt. Ik bedoel daarmee dat als men journalistiek voortdurend op een zelfde persoon of zaak inhakt de massahysterie gemakkelijk inzet en men geneigd is om zich te verzamelen op de consensus van de algemeen uitgedrukte oordelen of vooroordelen. Oud zijn en sterven op een bepaalde tijd is een gegeven. Het vasthouden aan het leven door een enorme geestelijke weerbaarheid is iets dat zich niet eenvoudig laat begrijpen en zeker niet aantonen. Het is absoluut zeker dat de geestkracht van Prins Bernhard zijn lichamelijke kracht ver te boven gaat. Daarom heeft hij in zijn lange leven ook zoveel meegemaakt en heeft hij iedere crisis overleefd. Ook de crisis van zo'n 5 jaar geleden toen de hele natie hem al opgaf na een ernstige operatie. Diezelfde geestelijke veerkracht heeft hem ook het Lockheed schandaal doen overleven en niet te vergeten de problemen, die onze monarchie van tijd tot tijd hebben getroffen. Nooit is hij weggelopen van de verantwoordelijkheden. In de jaren dat hij nog heel actief was voor onze handelsbetrekkingen, heeft hij veel voor ons land bereikt. Hij heeft ons niet in de steek gelaten, daarom denk ik dat wij hem nu niet in de steek dienen te laten door hem af te schrijven als iemand die oud is en nu maar omringd door zijn kinderen dood moet gaan.
Het moment waarop men in alle rust het hoofd neerlegt om te sterven is voor sommigen onder ons een diepdroevig moment, waarbij we geen behoefte hebben aan platvoerse gemeenplaatsen al dan niet humoristisch of relativerend bedoeld.
Hetzelfde verwarren van schijn met werkelijkheid (zijn eigen rol is al jaren uitgespeeld) overkwam oud President Giscard d'Estaing (74 jaar) toen hij vond dat de president van de Europese Centrale Bank beter een politieke Fransman zou hebben kunnen zijn. Duisenberg had niet genoeg achtergrond en prestige. In de verwaring was het de brave oude man klaarblijkelijk ontgaan dat Duisenberg al jaren op het wereldtoneel zijn rol meespeelt. Eerst nationaal als professor en minister van Financiën en vervolgens jarenlang als president van de Centrale Bank in Nederland, waaraan hij het internationale prestige ontleende dat hij benoemd werd tot het president van de Europese Centrale Bank. Geschiedenis is nooit het sterkste punt van mensen. Men vergeet graag dingen die niet passen in een bepaald denkraam. Giscard was trouwens met Helmut Schmidt oud bondskanselier van Duitsland op een seminar aanwezig geweest en had besloten om samen maar eens in een paar uurtjes, net als vroeger, de wereld te hervormen. Schijn of wekelijkheid, waan of waanzin.
Het had allemaal te maken met het dalen van de waarde van de Euro. Zie daarvoor in detail een eerdere column. Dezer dagen bleek het handelstekort van de USA zo'n 30 miljard dollar in één maand te bedragen. In de USA wordt door niemand gespaard en per saldo wordt hun groei gefinancierd door de EU en de rest van de wereld. Een tekort op jaarbasis van 400 miljard dollar. Nu wil men het nog financieren. Ooit komt er een moment dat dat niet meer het geval is en dan zal de dollar in waarde gaan dalen en wel met zo'n snelheid dat we er van zullen verbleken. De wereldtop weet dit heel goed, maar klaarblijkelijk wil men vooralsnog niet in die werkelijkheid geloven.
Ook in de New Economy is de werkelijkheid de schijn aan het achterhalen. Let daarom op uw beleggingen in fondsen van de New Economy. Deze week is een slachting aangericht in tal van fondsen die aan de diverse beurzen worden genoteerd. Bij sommige kwam het plotseling, bij andere was het de voortzetting van een trend die enkele weken geleden is ingezet. De Nasdaq is inmiddels toch min of meer blijvend zo'n 35 % ten opzichte van zijn top op 5000 gedaald, maar toch vallen steeds meer fondsen ten prooi aan winstnemingen. Dat het geen algemene beurscrash is of gaat worden, komt omdat goede resultaten nog steeds beloond worden, dus dat de dalingen gecompenseerd worden met interessante stijgingen elders. Opvallend is dat commentaarleverende beleggingsconsultants steeds weer achter de feiten aanlopen. De aardigste deze week was, dat men schreef dat na splitsing van de aandelen Getronics (één op drie) de beleggers na de splitsing vonden nu wel erg veel aandelen Getronics te bezitten dus maar eens winst gingen nemen. Grotere onzin heb ik nog niet gehoord. Tot dusver was een split aanleiding tot een beter verhandelbaar worden van zo'n fonds waardoor meestal de koers daarna sterk ging stijgen. De ene uitspraak is net zo twijfelachtig als de andere, maar alles is waar als de praktijk het bewijst
Het overweldigende succes van de enorme emissie van Ahold en terecht, toont, dat de schijn van een inzakkend aandeel waar al maandenlang een downtrend in werd gezien, wordt achterhaald door een geweldig succesvolle plaatsing en de voorspelling dat er weer een gezond stuk extra groei aankomt van zo'n 20%. Misschien zien we de komende weken het omgekeerde gedrag in Ahold.
Inmiddels is KLM onderweg om een speculatief fonds te worden. Waar gehakt wordt vallen spaanders dus discussieert men weer volop over een kleine kwaliteitsluchtvaartmaatschappij in plaats van een grote die noch goedkoop noch kwalitatief goed is voor zijn passagiers, waarom dan nu een fusie nastreven..
Een discussie die meer over de schijn dan over de werkelijkheid gaat en dus maar beter snel gestopt kan worden omdat zoiets nauwelijks in positieve zin bijdraagt aan de mensen die belang stellen in onze KLM, als medewerker, aandeelhouder of toeleverancier.
Eerder werd al eens in deze column geschreven dat we gemakkelijk zonder bekwame bestuurders bij onze ondernemingen kunnen, omdat hun plaats gemakkelijk kan worden ingenomen door het college van gezamenlijke beleggingsadviseurs en specialistische afdelingen van de banken, die zo goed in de bedrijfskeukens kunnen kijken, dat de echte bestuurders nog wel eens verrast worden door de hoeveelheid onzin die uitgekraamd wordt.

Noot: Kijk voor het laatste banenaanbod op de IBS pagina's van http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.

 
© TW 2001