17-09-2000 Column 87: Algemene informatie

Deze week een bezoek gebracht aan één van de grotere executive search bureaus van Nederland. Een prachtige gelegenheid om eens te horen hoe men daar over de marktontwikkelingen denkt.
De krapte op de arbeidsmarkt neemt nog steeds toe en het CBS heeft bekend gemaakt dat het aantal officieel geregistreerde werkelozen per ultimo augustus rond 165.000 ligt. Uitgaande van het beeld in de ons omringende wereld zal het aantal nog verder afnemen, tenzij wij ons een oliecrisis laten aanpraten. Iets waar het op het ogenblik wel erg op lijkt. Het bureau verwacht dat het gebruik van Internet voor het solliciteren sterk zal toenemen. De Job-sites beschouwt men enigszins kritisch. Vooral de wildgroei, die de laatste maanden lijkt op te treden baart zorgen. Men laat een duidelijke waarschuwing horen aan de kandidaten, dat het bepaald niet verantwoord is CV's op publieke sites te plaatsen. Beter is een korte samenvatting van de loopbaan te plaatsen en daarna slechts op uitnodiging door een bureau dat zich eerst voor zijn beleid moet verantwoorden door het verstrekken van fatsoenlijke achtergrondinformatie het officiële CV verstrekken. Voor topbureaus een normale praktijk, maar het komt geregeld voor dat kandidaten benaderd worden door bemiddelaars die absoluut niet weten waar ze het over hebben.
Inmiddels vliegen de jobsites elkaar ook in de haren en plukt de ene jobsite gegevens van de ander om content te krijgen en dus bezocht te worden door bedrijven en kandidaten. Binnen het veld van leiders op de jobsite markt worden gegevens gepubliceerd verzameld door een marketingbureau, waarin één van de top drie jobsites niet op de verklaring van de marktaandelen van de topspelers voorkomt.
Eerder waarschuwde IBS al voor het gebruik van E-mail adressen van bedrijven voor het posten op Job Sites, omdat tal van bedrijven hier via hun abonnement bij deze sites inzicht in hebben.
Ook de waarschuwing dat E-mails van het bedrijf uit gezonden via de server daar kunnen worden ingezien. Het kan toch niet echt te moeilijk zijn om de eigen privacy te beschermen door gewoon op een van de talloze sites waar dit mogelijk is een privë E-mail adres te activeren.
Verder kan het ook geen kwaad vooral in de CV's niet af te geven op de werkgever. Vrij naar een bekende uitdrukking voor wat betreft dit soort kandidaten is: " Heden gij, morgen ik"
Op de inhoud van de CV's kan men van tijd tot tijd ook wel eens wat kanttekeningen plaatsen. De ene Nederlander vindt dat hij heel bescheiden dient te zijn, omdat dat zo'n goede eigenschap, een ander trekt fel van leer en overdrijft tot op het absurde over zijn activiteiten en zijn resultaten. Veel headhunters weten echt wel wat mogelijk is en wat niet. Die realiteit over het haalbare schijnt de kandidaten nogal eens te ontsnappen.
Een ander verhaal is, dat men denkt een intermediair niet nodig te hebben. Soms klopt die stelling soms ook helemaal niet. Afhankelijk van de kwaliteit die een bedrijf heeft aangetrokken in de recruiting afdeling kan het best nuttig zijn om je door een professional te laten positioneren.
In het verlengde van de eerdere opmerking over het algemeen plaatsen van CV's op jobsites, is het zinnig na te denken of je in deze tijd nog wel standaard CV"s kunt maken. Over je potentiële werkgever is voldoende informatie beschikbaar te maken via het internet. Op die manier is het heel goed mogelijk je vooraf over je sterktes en zwakten te buigen en na te denken wat je nu echt aan de kwaliteit van je toekomstige werkgever kunt bijdragen. Het is helemaal niet verkeerd dat in je op de werkgever toegesneden CV te verwerken. Ook valt het nogal eens op dat kandidaten zich in hun gesprekken met hun nieuwe werkgever meer bepalen tot het rituele hanengevecht over het verleden, terwijl juist de toekomst moet worden ingevuld.
Er valt natuurlijk nog veel meer over de onderwerp te vertellen en dat wil ik best doen op basis van uw specifieke vragen die u elders op deze site kunt inleveren.

Inmiddels las ik in een landelijke ochtendkrant, dat de grote olieconcerns een belangrijke rol zouden kunnen hebben gespeeld in eerst de daling van de olieprijs, de daarop volgende reductie van de productie door de OPEC en geassocieerde landen en nu dan weer het vermeende tekort. In alle gevallen hebben de olieconcerns van de gebeurtenissen geprofiteerd. Het is net zo zot om te zeggen dat Shell aan 1 liter benzine maar 3 cent verdiend, als te veronderstellen dat de Westerse Wereld de olieaccijnzen zouden moeten verlagen, omdat de OPEC dat zegt.
Het lijkt er in Nederland op dat de crisis in de kiem bezworen is nu de regering met het beroepsvervoer een overeenkomst heeft bereikt, die met algemene instemming werd begroet.
Inmiddels zijn de tweede kwartaalcijfers van tal bedrijven bekend en is het niet tot grote verrassingen gekomen, die de toekomstperspectieven een andere richting zouden kunnen geven.

Noot: Kijk voor het laatste banenaanbod op de IBS pagina's van http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.

 
© TW 2001