25-10-1998 Column 9: Ken jezelf en je product.

Om goed te functioneren is het van belang jezelf en je product te kennen.
Soms ben je zelf je product, misschien extra aanleiding om je eens af te vragen, wie ben je, wat wil je, waar is je plaats in de maatschappij, hoe kan je bereiken wat je wilt.
Iemand, die op deze vragen een goed antwoord heeft, functioneert voor zijn omgeving duidelijker en effectiever. Zoals wij tegenwoordig zeggen: zo iemand zit lekker in zijn vel.
Vaak is er een behoorlijk verschil is tussen het uiterlijk gedrag en hoe je je innerlijk voelt.
Een scherp bewustzijn van de dagelijkse actualiteit kan zwaar ingaan tegen het innerlijk belang van de mens.
Als zo'n toestand zich gedurende langere tijd voortzet, is dat slecht voor het geestelijk welzijn van het individu.
Je speelt toneel, is niet in evenwicht met zichzelf en verricht lippendienst om te kunnen blijven functioneren.
Je bent manipuleerbaar, of laat je door de omgeving in een ivoren toren opsluiten.
Gedurende dit proces slijt je, want je zo gedragen kost geweldig veel energie, je verliest het relativerend vermogen, overwerkt je zonder de z gewenste prestaties te leveren.
In het heden leven en volledig in de maatschappij staan, is op deze manier een vermoeiend tijdverdrijf.
Toch is de actualiteit voor ieder persoon een beleving van de eigen werkelijkheid, die beleving is sterk individueel.
De persoonlijke actualiteit wordt mede bepaald vanuit het persoonlijk referentiekader (de lessen uit het verleden, de omgeving thuis en op het werk, de opleiding).
Vandaag bezig zijn betekent dan ook automatisch nieuwe ervaringen toetsen aan lessen uit het verleden.
Hoe beperkter het referentiekader is, hoe moeizamer je opereert in het heden.
Daarom zie je wel eens mensen, die op n probleem volstrekt doldraaien. Ze kunnen zich gigantisch inzetten om een probleem op te lossen of een taak te vervullen, maar ondanks hun geweldige inzet slagen zij niet in hun opzet.
Dat is heel triest, omdat het erop duidt, dat je jezelf onvoldoende kent en geen inschatting kan maken van je kans van slagen. In het gunstigste geval schaadt je met dit gedrag alleen jezelf en niet je gezin of je bedrijf.
Zoals in de vorige column werd aangegeven, gaat het in het leven om creativiteit en inventiviteit om je doelstellingen te realiseren.
De reactie op het falen in doelstellingen is een vlucht naar de toekomst (morgen zal alles beter gaan, dan gaan we eindelijk genieten), een teruggrijpen op het verleden (daar zijn de excuses te vinden voor het falen van vandaag), of gewoon ziek worden van alle ellende.
De mens, die in de toekomst leeft, begrijpt en doorziet echter helaas de gebeurtenissen van vandaag niet en droomt weg in zijn wil de actualiteit te slim af te zijn.
Om goed te kunnen functioneren is het dus van belang jezelf te doorgronden en te leren kennen. Te weten van welke problemen je last hebt en wat nog beter is je persoonlijke problemen bij de wortel aan te pakken en op te lossen.
Een begin kan je maken door op te houden een rol te spelen, die je niet ligt, door eerlijk te zijn tegenover jezelf en anderen en niet alleen de realiteit onder ogen te zien, maar die ook te accepteren en er de positieve kanten ervan in te zien. Ook als dat betekent dat je iets anders moet gaan doen dan het werk dat je al jaren doet.
Iemand, die gezond functioneert in de maatschappij is vrij van schuldgevoelens. Gemaakte fouten worden geaccepteerd en bewust wordt, van uur tot uur, van dag tot dag, aan verbetering gewerkt. Op die manier leven voorkomt dat je je schuldig gaat voelen, omdat je denkt dat je tekortschiet. Je hoeft je niet op te drukken naar een niveau dat het jouwe niet is. De schijn ophouden naar de buitenwereld loont op den duur niet. Probeer daarentegen van iedere dag iets goeds te maken en stel het genieten niet onnodig uit tot de toekomst. Vandaag genieten, betekent morgen beter functioneren, omdat je je gewoon fijn voelt. Je taken gaan je beter af, je bent succesvoller, ontvangt complimenten en opdrachten die anders je neus voorbij zouden zijn gegaan.
Om op deze manier te leven, moet je 's ochtends eens even in de spiegel kijken of dat gezicht wat je ziet je nog wel bevalt, beloof jezelf dat je de dag de moeite van het leven waard zult maken. 's Avonds even opnieuw naar jezelf kijken en met jezelf afrekenen op het realiseren van je voornemens. Hoe vaker je in de spiegel kijkt en een tevreden gezicht ziet, hoe beter het met je gaat. Je beloning is succes thuis en op het werk en een beter gevoel en dus beter rendement van je daden.
Ooit volgde ik een cursus, waarin de trainer vroeg in je gedachten alle samenstellende delen van een product eens te bekijken en te overwegen wat er de zin van was, of ze in deze vorm moesten bestaan, of dat het misschien wel anders kon of moest om een goed resultaat op te leveren. Op dat moment vond de groep de vraag eigenlijk maar raar. Eigenlijk vroeg hij ons even in onze eigen spiegel te kijken. Misschien moet de lezer het zelf maar eens proberen.

© TW 2001