17-1-2001 Column 97 Solliciteren


Ofschoon ik in het verleden al een aantal keren ben ingegaan op dit onderwerp, toch nog maar eens een samenvatting van een aantal aspecten. Voor de mensen die heel bewust met hun sollicitatie omgaan excuseren wij ons bij voorbaat voor de wellicht beschadigde gevoelens die kunnen optreden.

Sabbatical

Nobel excuus in een aantal gevallen om een gat in je CV te verklaren. De term wordt vaak aan de hand gedaan door outplacement consultants om een outplacement periode een beetje te kunnen verklaren. Immers er zijn genoeg mensen die leuke dingen vertellen over echte sabbaticals. Wees voorzichtig met het gebruiken van die kreet als het in jouw geval niet echt een resultaat is van een heel welvarende situatie. Het komt al gauw over als een mooi verhaal voor een lelijk ding!

Generalist

Wel eens nagedacht over de term generalist? Nu wij wel! Een generalist is iemand die vrijwel niets weet over alles.
Je kunt echter best een generalist worden als je maar een heel lange loopbaan hebt en veel ervaring op velerlei terrein. Helaas is dat vaak niet van toepassing op de mensen, die de kreet gebruiken. Onze ervaring bij onze opdrachtgevers is dat als het woord generalist wordt gebruikt op een oppervlakkige manier men in een vroeg stadium wordt afgeschrikt.

Gedetailleerd CV

Soms krijgen we hele boekwerken op ons bureau. Wordt er veel gezegd over weinig! ...en weinig over veel. De ene sollicitant is bescheiden en stelt zich terughoudend op in de formulering van zijn kennis en ervaring. Vaak is de weg naar een volgende stap in de loopbaan gebaseerd op het inleven in de functie van je chef. Sommigen gaan daar heel ver in. Weten het aanzienlijk beter dan hun chef en vertellen zijn vakwederwaardigheden alsof zij het bedacht hebben. Natuurlijk zijn er mensen die snel leren, maar er zijn situaties die vele jaren ervaring vereisen om ze onder de knie te krijgen. Bedrijven maar ook collega bureaus weten dat, ook al zeggen ze dat u niet altijd. U bent dan op voorhand ongeloofwaardig.

Vakkennis

Vakkennis is een van de meest veronachtzaamde aspecten binnen een sollicitatieprocedure. Dat komt omdat kandidaten graag een standaard cv willen insturen. Ons advies is, gebruik te maken van de mogelijkheden om achtergrondinformatie te verwerven over de mogelijke nieuwe werkgever en vooral die vakkennis te vermelden die relevant is voor de werkgever die u in de gedachten hebt. Dat betekent geregeld nieuwe cv's maken of verschillende versies op carrire sites plaatsen. Waarom is dat belangrijk? Een eenvoudig antwoord is, dat bedrijven en executive searchers in de preselectiefase gebruik maken van mensen die een globale selectie maken. Spreekt ze de kennis van de kandidaten niet aan, dan worden ze terzijde gelegd. Een herkansing is er dan vaak niet meer bij.
Bent u van mening dat uw cv te lang wordt, maak er dan een aanhangsel bij waarin u ingaat op aspecten die voor een bepaalde werkgever van groot belang kunnen zijn. In dat verband zijn specifieke persoonsgebonden speciale prestaties ook van eminent belang om de ontwikkeling van een persoon in het verleden en in de toekomst goed te kunnen inschatten.

Sollicitatie omstandigheden

Misschien kunt u zich de situatie voorstellen, dat zich meerdere mogelijkheden tegelijk aandienen. De banen zijn allemaal leuk en bieden u datgene wat u verlangt. Op dat moment gaat u ontspannen een gesprek in. U heeft uzelf in de hand en er gaat eigenlijk niets fout. U reageert ontspannen op die vervelende opmerking waar iemand in een outplacement traject van verschiet en prompt de procedure niet overleeft. Bij assessment of testen werkt dat precies zo. Vandaar dat de voorbereiding voor kandidaten die in een dip in hun loopbaan zitten veel zorgvuldiger moet zijn.

Job-hoppen

Een veel beoefende sport en soms ook heel succesvol. Vroeger ook wel de vlucht vooruit genoemd! Sommigen zijn in staat succesvol zo'n traject te volgen. Anderen lijken succesvol te zijn, maar zullen onder extreme omstandigheden die zich kunnen voordoen toch een vergroot risico lopen door de mand te vallen. Hoe hoger de vlucht van de loopbaan, hoe dieper de val. Mijn bedoeling is niet om u bang te maken, wel om u te waarschuwen om niet te vlug te vluchten naar de strategische management jobs. Als het toch gebeurt vooral te zorgen dat u theoretisch voldoende bij studeert, zodat uw platform van opereren blijvend verhoogd wordt en u de kennis die in crisissituaties nodig is toch hebt verworven. Bedrijven maar ook collega's zoeken naar managers die onder extreme omstandigheden in staat zijn het hoofd koel te houden en zelfverzekerd opereren.

Diploma's

Was er een tijd lang een tendens om alleen aandacht te besteden aan de praktijk, dan is er geleidelijk aan nu een ontwikkeling bezig waarbij weer steeds meer om diploma' s en certificaten wordt gevraagd. Onderschat dat niet.
Ook worden door sommige firma's weer meer assessments gedaan en psychologen bij het selectieproces betrokken.

Zelfkennis

Zelfkennis is de beste kennis! Nooit waren de omstandigheden zo gunstig om uw eigen kennis te testen. Veel sites bieden EQ, IQ en karaktertests. Doe ze voor u solliciteert. Trek er lering uit, verwerk uw eigenschappen herkenbaar in uw sollicitatie. Er is niets op tegen om duidelijk over te komen zoals u bent. Keerzijde van de medaille is, dat uit die tests kan resulteren dat u helemaal niet geschikt bent voor de functies die u ambieert. Of dat zo vervelend is, is de vraag. Er is een verschil tussen er achter komen achter uw eigen PC of afgaan in een procedure.

Zorgvuldigheid

Sommigen noemen het accuratesse. Vraag niet naar dingen die u zonder al te veel moeite zelf kunt opzoeken. Vraag niet naar de bekende weg. Stel wel controle vragen, waarbij u een vraag stelt, antwoord geeft en vraagt of u het goed begrepen hebt. Dat geeft een actieve indruk aan uw nieuwe werkgever.
Van tijd tot tijd ervaren wij dat kandidaten niet goed lezen of niet goed luisteren. In een aantal gevallen beide vaardigheden niet beheersen. Vaak is het een gebrek aan aandacht of concentratievermogen. Heeft u er last van, doe er dan wat aan vr het te laat is. Het kost u ongetwijfeld de baan van uw leven.

Mobiliteit

Nederland is druk en op sommige plaatsen zelfs behoorlijk vol. Mobiliteit is matig. Gevolg veel tijd gaat zitten in het forensen. Sommigen denken dit op te lossen door allerlei voorwaarden vooraf. Soms zijn die dermate extreem, dat men in de grote steden niet eens meer aan de andere stadsgrens kan gaan werken. In het gesprek met de werkgever wordt dan het wel en wee van het gezin er bij gehaald. Papa/mama wil de kinderen zien opgroeien, maar wil niet verhuizen. Het zijn argumenten waarop loopbanen vernietigd worden. Hij lijkt allemaal simpel en terecht, maar stel u zelf ook eens in de plaats van de werkgever. Wilt u niet flexibel zijn dan is daar niets op tegen, maar het vereist wel een naar beneden bijstellen van uw ambitiepatroon.

Hefbomen

Veel mensen solliciteren, omdat hun huidige werkgever ze niet inschat op het niveau waarop ze zelf denken te staan. Hierboven geef ik manieren aan om te controleren of het juist is of niet. Men besluit uiteindelijk weg te gaan, men heeft de watertemperatuur gevoeld, een nieuwe werkgever dreigt u een contract aan te bieden. Op dat moment vindt u het wel wat eng en gaat praten met de oude werkgever. Ja jammer, nu dat u weggaat, kan alles wat voorheen niet mogelijk bleek. U blijft! Vaak blijkt het dan kort erna toch fout te gaan omdat afspraken niet worden gehonoreerd en gaan werkgever en werknemer na enige tijd in onvrede uiteen. Houdt hier vooraf rekening mee, laat u niet overvallen!

Vanzelfsprekend kunnen hier nog tal van aspecten aan worden toegevoegd. Er bestaat ook op uitgebreide schaal literatuur over dit onderwerp.Noot: Kijk voor het laatste banenaanbod op de IBS vacancy-pagina's en http://www.jobbingmall.nl/ en regelmatig op de nieuwsgroepen nl.markt.banen en dds.banenmarkt.

 
© TW 2001